1320/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Asetus eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 6§:n 1 ja 4 momentin sekä 10§:n 1 momentin nojalla:

1 §

Eduskunnan myönnettyä tarkoitukseen tarvittavat varat perustetaan ja lakkautetaan jäljempänä mainitut peruspalkkaiset virat.

2 §
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Perustetaan:

kaksi A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa laborantin virkaa;

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva laitosmiehen virka; ja

yksi A 7 palkkausluokkaan kuuluva tutkimusapulaisen virka.

3 §
Maatalouden tutkimuskeskus

Perustetaan:

yksi A 28 palkkausluokkaan kuuluva professorin virka;

yksi A 26 palkkausluokkaan kuuluva tutkimusaseman johtajan virka;

yksi A 25 palkkausluokkaan kuuluva erikoistutkijan virka;

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva agronomin virka;

neljä A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa tutkijan virkaa;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva eläinlääkärin virka;

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva tutkijan virka;

yksi A 19 palkkausluokkaan kuuluva tutkijan virka;

kaksi A 14 palkkausluokkaan kuuluvaa tutkimusmestarin virkaa;

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka; ja

kaksi A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa laborantin virkaa.

4 §
Maatalouden tutkimuskeskuksen liiketoiminta

Jokioisten siemenkeskus

Perustetaan:

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva johtajan virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva viljelypäällikön virka;

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka; ja

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva tutkimusapulaisen virka.

Siemenperunakeskus

Perustetaan:

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva johtajan virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva viljelypäällikön virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva tutkijan virka;

yksi A 18 palkkausluokkaan kuuluva kenttäpäällikön virka;

yksi A 17 palkkausluokkaan kuuluva atk-suunnittelijan virka;

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka; ja

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka.

5 §
Valtion maitotalouden tutkimuslaitos

Lakkautetaan:

yksi A 28 palkkausluokkaan kuuluva johtajan virka;

yksi A 25 palkkausluokkaan kuuluva erikoistutkijan virka;

neljä A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa tutkijan virkaa;

kaksi A 14 palkkausluokkaan kuuluvaa mestarin virkaa;

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka; ja

kaksi A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa laborantin virkaa.

6 §
Valtion hevosjalostuslaitos

Lakkautetaan:

yksi A 24 palkkausluokkaan kuuluva johtajan virka;

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva agronomin virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva eläinlääkärin virka;

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva tutkijan virka; ja

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka.

7 §
Metsäntutkimuslaitos

Perustetaan:

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva tutkimusmestarin virka;

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva vahtimestarin virka;

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka;

kolme A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

yksi A 5 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka; ja

yksi A 5 palkkausluokkaan kuuluva puhelunvälittäjän virka.

8 §
Valtion eläinlääketieteellinen laitos

Perustetaan:

kaksi A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa laborantin virkaa.

9 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Tällä asetuksella perustetut virat saadaan erityisestä syystä ensimmäisellä kerralla täyttää niitä haettavaksi julistamatta.

Tällä asetuksella perustettuun virkaan saadaan virkaa ensimmäisen kerran täytettäessä nimittää vastaavassa työsopimussuhteisessa tehtävässä ollut henkilö sen estämättä, mitä viran kelpoisuusvaatimuksista on säädetty.

Toimenpiteisiin tällä asetuksella perustettujen virkojen täyttämiseksi saadaan ryhtyä jo ennen sitä ajankohtaa, josta lukien virka on perustettu.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.