1316/1988

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Asetus Turkin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Ankarassa 9 päivänä toukokuuta 1986 Suomen tasavallan ja Turkin tasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehty sopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 6 päivänä marraskuuta 1987 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (1315/88) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 6 päivänä marraskuuta 1987 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 30 päivänä marraskuuta 1988, tulee voimaan 30 päivänä joulukuuta 1988 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tarkempia määräyksiä sopimuksen määräysten soveltamisesta antaa tarvittaessa valtiovarainministeriö.

3 §

Turkin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 6 päivänä marraskuuta 1987 annettu laki (1315/88) ja tämä asetus tulevat voimaan 30 päivänä joulukuuta 1988.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 61/88)

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ulkoasiainministeri
Kalevi Sorsa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.