1305/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Laki kasvinjalostustoiminnan edistämisestä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kasvinjalostustoiminnan edistämisestä 8 päivänä joulukuuta 1977 annetun lain (896/77) 2 ja 6§ sekä 7§:n 2 momentti, näistä 2§ sellaisena kuin se on osittain muutettuna 31 päivänä joulukuuta 1986 annetulla lailla (1030/86), näin kuuluviksi:

2 §

Siementavaran kaupasta annetun lain (669/75) mukaisesti tarkastetusta, jäljempänä mainittujen pelto- ja nurmikkoviljelyyn käytettävien kasvilajien Suomessa tuotetusta siementavarasta, jota saadaan myydä tai luovuttaa kylvötarkoitukseen, on suoritettava valtiolle kasvinjalostusmaksua. Kasvinjalostusmaksua on samoin edellytyksin suoritettava myös suomalaisesta lajikkeesta sopimuksen nojalla ulkomailla tuotetusta ja Suomeen tuodusta siementavarasta.

Kasvinjalostusmaksu on kultakin täydeltä sadalta kilolta, pakkauksen paino mukaan luettuna, kasvilajiryhmittäin seuraava:

vilja- ja palkokasvit 9,50 mk
nurmi- ja nurmikkokasvit 57,00 mk
öljy- ja kuitukasvit 120,00 mk
peruna 3,50 mk
6 §

Valtion tulo- ja menoarvioon on vuosittain otettava kasvinjalostustoiminnan edistämiseen käytettäväksi määräraha, joka vastaa vähintään sitä määrää, jonka arvioidaan kysymyksessä olevan vuoden aikana kertyvän muusta kuin maatalouden tutkimuskeskuksen toimesta jalostettujen lajikkeiden siementavarasta tämän lain nojalla suoritettavina kasvinjalostusmaksuina.

7 §

Se osa muusta kuin maatalouden tutkimuskeskuksen toimesta jalostettujen lajikkeiden siementavarasta kasvinjalostusmaksuina kertyvistä varoista, jota ei käytetä 1 momentin mukaisesti sekä 6§:n mukainen muu kasvinjalostustoimintaan käytettävä määräraha käytetään kotimaisen kasvinjalostustoiminnan edistämiseen ja siihen liittyvään tutkimukseen.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Hallituksen esitys 191/88
Valtiovarainvaliok. miet. 15/88
Suuren valiok. miet. 167/88

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.