1301/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Laki maidon väliaikaisesta kiintiömaksusta annetun lain 27§:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan väliaikaisesti maidon väliaikaisesta kiintiömaksusta 27 päivänä heinäkuuta 1984 annetun lain 27§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa (1322/87), näin kuuluvaksi:

27 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1985 ja se koskee tammikuun 1 päivän 1985 ja joulukuun 31 päivän 1989 väliseltä ajalta suoritettavia kiintiömaksuja. Asetuksella voidaan säätää tämän lain säännösten estämättä maksuvelvollisen eduksi poikkeuksia kiintiömaksun suorittamisvelvollisuuden ajankohdasta tämän lain voimaantulon jälkeisen ensimmäisen maksukauden osalta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Hallituksen esitys 175/88
Maa- ja metsätalousvaliok. miet. 21/88
Valtiovarainvaliok. miet. 96/88
Suuren valiok. miet. 176/88

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.