1299/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Asetus valtioneuvoston kanslian eräiden virkojen perustamisesta ja erään viran lakkauttamisesta

Pääministerin esittelystä säädetään 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 6§:n 1 ja 4 momentin sekä 10§:n 1 momentin nojalla:

1 §

Eduskunnan myönnettyä tarkoitukseen tarvittavat varat perustetaan ja lakkautetaan jäljempänä mainitut peruspalkkaiset virat.

2 §

Perustetaan 1 päivästä maaliskuuta 1989:

yksi A 28 palkkausluokkaan kuuluva hallitusneuvoksen, toimistopäällikkönä virka.

Lakkautetaan 1 päivästä maaliskuuta 1989:

yksi A 27 palkkausluokkaan kuuluva vanhemman hallitussihteerin, toimistopäällikkönä virka.

3 §

Perustetaan:

yksi A 24 palkkausluokkaan kuuluva erikoistutkijan virka; ja

kaksi A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa vahtimestarin virkaa.

4 §

Perustetaan 1 päivästä maaliskuuta 1989:

yksi A 28 palkkausluokkaan kuuluva tiedotuspäällikön virka;

yksi A 27 palkkausluokkaan kuuluva kehittämispäällikön virka;

yksi A 26 palkkausluokkaan kuuluva apulaistiedotuspäällikön virka;

yksi A 24 palkkausluokkaan kuuluva suunnittelijan virka;

kaksi A 23 palkkausluokkaan kuuluvaa tiedottajan virkaa;

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva tiedotussuunnittelijan virka;

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva kielenkääntäjän virka;

yksi A 18 palkkausluokkaan kuuluva apulaistiedotussihteerin virka;

yksi A 17 palkkausluokkaan kuuluva osastosihteerin virka;

kaksi A 14 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

neljätoista A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa autonkuljettajan virkaa; ja

yksi A 1 palkkausluokkaan kuuluva lähetin virka.

5 §

Perustetaan 1 päivästä syyskuuta 1989:

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva virastomestarin virka; ja

yksi A 1 palkkausluokkaan kuuluva lähetin virka.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Toimenpiteisiin tällä asetuksella perustetun viran täyttämiseksi saadaan ryhtyä jo ennen sitä ajankohtaa, josta lukien virka on perustettu.

Tällä asetuksella perustettu virka saadaan ensimmäisellä kerralla täyttää sitä haettavaksi julistamatta.

Edellä 4§:ssä perustetut virat voidaan ensimmäisellä kerralla täyttää sen estämättä, mitä viran kelpoisuusvaatimuksista on säädetty.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Pääministeri
Harri Holkeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.