1292/1988

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1988

Verohallituksen päätös vuonna 1989 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta

Verohallitus on 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain (418/59) 11§:n ja 12§:n 1 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat 17 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (946/82), määrännyt:

1 §

Päätoimen palkasta, joka maksetaan ajalla 1.1.-28.2.1989, toimitetaan ennakonpidätys ajalle 1.3.-31.12.1988 vahvistettujen laskentaperusteiden (pidätystaulukoiden) mukaan.

Päätoimen verokortin ennakonpidätystunnusta ja ennakonpidätyksestä tehtäviä vähennyksiä sovelletaan siten, että ajalla 1.1.-28.2.1989 maksettavista palkoista ennakonpidätys toimitetaan käyttäen 31.12.1988 voimassa ollutta ennakonpidätystunnusta ja ennakonpidätyksestä tehtäviä vähennyksiä. Tammi- ja helmikuussa vuonna 1989 ei kuitenkaan enää noudateta verotoimiston verokorttiin merkitsemiä muita muutoksia kuin taulukon mukaisesta ennakonpidätyksestä tehtäviä vähennyksiä koskevia määräyksiä.

Vuoden 1989 verokorttiin päätoimen palkkaa varten merkittyä henkilökohtaista perus- ja lisäprosenttia tai verokorttiin palkkaa varten merkittyä muuta henkilökohtaista pidätysprosenttia sovelletaan palkkoihin, jotka maksetaan 1.3.1989 tai sen jälkeen.

2 §

Päätoimesta säännöllisen palkan lisäksi maksettaviin korvauksiin (palkanlisiin), sivutuloihin ja eläkkeensaajan palkkatuloihin käytettyjä, 31.12.1988 voimassa olleita henkilökohtaisia pidätysprosentteja ja muita ennakonpidätyksen toimittamistapaa koskevia määräyksiä sovelletaan ajalla 1.1.-28.2.1989 maksettaviin palkkoihin.

Maaliskuun 1 päivänä tai sen jälkeen vuonna 1989 maksettavista 1 momentissa tarkoitetuista palkoista ennakonpidätys toimitetaan vuodeksi 1989 vahvistettujen pidätysprosenttien mukaan.

3 §

Vuodelta 1989 kertyneestä eläkkeestä ja muusta ennakkoperintälain 5§:ssä (1241/88) tarkoitetusta suorituksesta, joka maksetaan ajalla 1.1.-28.2.1989, ennakonpidätys toimitetaan 31.12.1988 voimassa olleiden ennakonpidätysperusteiden mukaan. Vuodeksi 1989 vahvistettuja henkilökohtaisia pidätysprosentteja sovelletaan 1 päivänä maaliskuuta tai sen jälkeen vuonna 1989 maksettaviin suorituksiin.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1988

Pääjohtaja
Lauri Honkavaara

Ylitarkastaja
Mirjami Lahtinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.