1286/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Laki polttoaineverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan polttoaineverosta 17 päivänä joulukuuta 1982 annetun lain (948/82) 7§:n 2 ja 3 momentti ja

muutetaan 4§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on muutettuna 12 päivänä joulukuuta 1986 ja 27 päivänä marraskuuta 1987 annetuilla laeilla (912/86 ja 872/87), näin kuuluvaksi:

4 §

Polttoaineveroa on suoritettava

1) lyijyttömästä moottoribensiinistä 95,39 penniä litralta;

2) muusta kuin lyijyttömästä moottoribensiinistä 122,81 penniä litralta; sekä

3) dieselöljystä 84,49 penniä litralta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Hallituksen esitys 125/88
Valtiovarainvaliok. miet. 99/88
Suuren valiok. miet. 221/88

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.