1281/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Laki rakennuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 16 päivänä elokuuta 1958 annetun rakennuslain 24 a, 24 b, 32 a ja 69§,

sellaisina kuin ne ovat, 24 a ja 24 b§ 18 päivänä joulukuuta 1981 annetussa laissa (922/81), 32 a§ 9 päivänä elokuuta 1968 annetussa laissa (493/68) ja 69§ 5 päivänä elokuuta 1977 annetussa laissa (609/77), sekä

muutetaan 24, 115 ja 137§,

sellaisina kuin ne ovat, 24§ mainitussa 18 päivänä joulukuuta 1981 annetussa laissa, 115§ muutettuna mainitulla 5 päivänä elokuuta 1977 annetulla lailla ja 16 päivänä joulukuuta 1983 annetulla lailla (998/83) sekä 137§ muutettuna 30 päivänä joulukuuta 1960, 31 päivänä joulukuuta 1975 ja 29 päivänä joulukuuta 1983 annetuilla laeilla (536/60, 1081/75 ja 1108/83), näin kuuluviksi:

24 §

Tässä laissa tarkoitettuihin seutukaavoitustehtäviin myönnetään kunnille valtionosuutta siten kuin kuntien yleisestä valtionosuudesta ja yleisistä rahoitusavustuksista annetussa laissa (1273/88) on säädetty.

115 §

Rakennuskaava-alueen mittaamiseen ja kartoittamiseen myönnetään kunnille valtionosuutta siten kuin kuntien yleisestä valtionosuudesta ja yleisistä rahoitusavustuksista annetussa laissa on säädetty.

137 §

Rakentamisen neuvonnan ja valvonnan järjestämiseen myönnetään kunnille valtionosuutta siten kuin kuntien yleisestä valtionosuudesta ja yleisistä rahoitusavustuksista annetussa laissa on säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Hallituksen esitys 134/88
Laki- ja talousvaliok. miet. 20/88
Suuren valiok. miet. 191/88

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.