1280/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Laki valtionavustuksesta elinkeinojen edistämiseen kunnissa

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Kunnan tulee huolehtia alueellaan elinkeinojen edistämistoimintaan kuuluvista tehtävistä. Näitä tehtäviä varten kunnassa tulee olla elinkeinoasiamiehen virka tai näiden tehtävien hoitaminen tulee järjestää muulla tavoin.

2 §

Kunnille myönnetään 1§:ssä tarkoitettujen tehtävien hoitamiseen valtionosuutta siten kuin kuntien yleisestä valtionosuudesta ja yleisistä rahoitusavustuksista annetussa laissa (1273/88) on säädetty.

3 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989 ja sillä kumotaan valtionavustuksesta kuntien elinkeinoasiamiesten palkkaukseen annettu laki (159/75) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Hallituksen esitys 134/88
Laki- ja talousvaliok. miet. 20/88
Suuren valiok. miet. 191/88

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.