1277/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Laki maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta 27 päivänä tammikuuta 1971 annetun lain (88/71) 7§ sekä

lisätään lakiin uusi 8 a§ seuraavasti:

7 §

Tässä laissa tarkoitettujen jatkuvasti toistuvien tehtävien hoitamisesta kunnalle aiheutuvista menoista suoritetaan kunnalle korvausta sen mukaan kuin kuntien yleisestä valtionosuudesta ja yleisistä rahoitusavustuksista annetussa laissa (1273/88) on säädetty, kuitenkin niin, että tämän lain 1§:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa suoritetaan kunnalle korvausta valtioneuvoston määräämien perusteiden mukaisesti. Satunnaisista tehtävistä voidaan tulo- ja menoarvion rajoissa suorittaa kunnalle kohtuullinen lisäkorvaus sen mukaan kuin valtioneuvosto erikseen määrää.

8 a §

Mitä tässä laissa on säädetty kunnallisesta maatalouslautakunnasta koskee myös muuta lautakunnan tehtävistä huolehtivaa toimielintä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi>kuuta 1989.

Hallituksen esitys 134/88
Laki- ja talousvaliok. miet. 20/88
Suuren valiok. miet. 191/88

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.