1275/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Laki kunnille palo- ja pelastustoimen kustannuksiin suoritettavista valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan kunnille palo- ja pelastustoimen kustannuksiin suoritettavista valtionosuuksista ja -avustuksista 4 päivänä heinäkuuta 1975 annetun lain (560/75) 4§ ja 7§:n 3 momentti,

näistä 7§:n 3 momentti sellaisena kuin se on 18 päivänä joulukuuta 1981 annetussa laissa (929/81), sekä

muutetaan 1 ja 3§, näistä 1§ sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1983 annetussa laissa (1136/83), näin kuuluviksi:

Kunnalle suoritetaan palo- ja pelastustoimesta annetun lain 6§:ssä tarkoitetun aluehälytyskeskuksen perustamiskustannuksiin seuraava valtionosuus:

Kunnan kantokykyluokka Valtionosuus prosenttia kustannuksista
1 75
2 60
3 50
4 40
5 35
6 30
7 25
8 20
9 15
10 10
3 §

Kunnalle suoritetaan palo- ja pelastustoimesta annetussa laissa tarkoitetusta palo- ja pelastustoimesta aiheutuviin käyttökustannuksiin, lukuun ottamatta lain 39§:ssä säädettyjä korvauksia,valtionosuutta siten kuin kuntien yleisestä valtionosuudesta ja yleisistä rahoitusavustuksista annetussa laissa (1273/88) on säädetty.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa on säädetty, kunnalle suoritetaan valtionosuutta tulo- ja menoarviossa päätetyissä rajoissa aluehälytyskeskusten ja kunnan muun palo- ja pelastustoimen hoidon kannalta tarpeellisen kaluston hankinnasta aiheutuviin huomattaviin kustannuksiin 1§:ssä säädetyn asteikon mukaisesti.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Hallituksen esitys 134/88
Laki- ja talousvaliok. miet. 20/88
Suuren valiok. miet. 191/88

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.