1223/1988

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Asetus maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännön sisältävän asetuksen 1 ja 10§:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muutetaan 25 päivänä heinäkuuta 1969 annetun asetuksen, joka sisältää maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännön, 1§:n 2 momentin 1 ja 3 kohta ja 3 momentti sekä 10§:n 1 momentin 1 ja 2 kohta,

sellaisina kuin ne ovat 21 päivänä toukokuuta 1982 annetussa asetuksessa (377/82), näin kuuluviksi:

1 §

Eläkelaitoksen tehtävänä on lisäksi:

1) antaa viranomaisille lausuntoja ja tehdä esityksiä maatalousyrittäjien eläke- ja työvahinkoturvaa sekä ryhmähenkivakuutusta ja niiden kehittämistä koskevissa asioissa;


3) suorittaa maatalousyrittäjien eläke- ja työvahinkoturvaa sekä ryhmähenkivakuutusta koskevia tutkimuksia sekä laatia niitä koskevia tilastoja.

Esitykset maatalousyrittäjien työvahinkoturvan ja ryhmähenkivakuutuksen kehittämiseksi on eläkelaitoksen tehtävä sosiaali- ja terveysministeriölle, maatalousyrittäjien eläkelain kehittämiseksi muilta kuin ryhmähenkivakuutusta koskevilta osilta eläketurvakeskukselle ja luopumiseläkelain kehittämiseksi maa- ja metsätalousministeriölle.


10 §

Hallituksen tehtävänä on:

1) päättää eläke- ja työvahinkoturvan sekä ryhmähenkivakuutuksen järjestämisestä, vakuuttamisvelvollisuudesta vapauttamisesta sekä eläkkeitä ja työvahinko- ja ryhmähenkivakuutuskorvauksia koskevista asioista;

2) antaa lausuntoja ja tehdä esityksiä eläke- ja työvahinkoturvaa sekä ryhmähenkivakuutusta ja niiden kehittämistä koskevissa asioissa;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.