1215/1988

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Laki sairausvakuutuslain 5 ja 5 b§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain 5§:n 2 momentti ja 5 b§:n 1 momentin johdantokappale, sellaisina kuin ne ovat 23 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa (1109/87), näin kuuluviksi:

5 §

Mitä edellä on säädetty sairaanhoidon korvaamisesta, sovelletaan vastaavasti hammassairauksiin, jos kysymyksessä on muun sairauden kuin hammassairauden parantamiseksi välttämätön hoito. Hammashuollon korvaamisesta sairaanhoitona vuonna 1958 ja sen jälkeen syntyneille vakuutetuille säädetään 5 b§:ssä.


5 b §

Sairaanhoitona korvataan sen lisäksi, mitä 5§:n 2 momentissa on säädetty, vuonna 1958 ja sen jälkeen syntyneille vakuutetuille:Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1989.

Hallituksen esitys 131/88
Sosiaalivaliok. miet. 29/88
Suuren valiok. miet. 181/88

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.