1189/1988

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Asetus terveyskeskuksessa perittävistä maksuista ja korvauksista annetun asetuksen 4 a§:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muutetaan terveyskeskuksessa perittävistä maksuista ja korvauksista 10 päivänä maaliskuuta 1972 annetun asetuksen (206/72) 4 a§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 18 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (1044/87) näin kuuluvaksi:

4 a §

Terveyskeskuksen sairaansijalla hoidettavalta, pysyvästi laitoshoidossa olevalta potilaalta peritään 4§:n 1 momentissa säädetyn maksun sijasta kansanterveyslain 21 a§:n 1 momentissa tarkoitettuna maksuna potilaan maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu, joka on hänen kuukautta kohti laskettujen tulojensa määrä, kuitenkin enintään 4 680 markkaa kalenterikuukaudelta. Maksua määrättäessä noudatetaan soveltuvin osin, mitä sosiaalipalveluista perittävistä maksuista annetussa asetuksessa (887/83) on säädetty laitoshuollon maksuista. Vaatimus terveyslautakunnan alaisen viranhaltijan maksua koskevan päätöksen saattamisesta terveyslautakunnan käsiteltäväksi on tehtävä kirjallisesti terveyslautakunnalle.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.