1183/1988

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Laki kansanterveyslain 6§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 28 päivänä tammikuuta 1972 annetun kansanterveyslain (66/72) 6§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 19 päivänä joulukuuta 1980 annetulla lailla (930/80), uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3-5 momentti siirtyvät 4-6 momentiksi, seuraavasti:

6 §

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun terveyslautakunnan tehtävät voidaan antaa myös kunnanhallitukselle tai kuntainliiton liittohallitukselle taikka niiden jaostolle.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 228/88
Talousvaliok. miet. 10/88
Suuren valiok. miet. 222/88

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.