1178/1988

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Laki taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain 3§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista 28 päivänä marraskuuta 1969 annetun lain 3§:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat 18 päivänä joulukuuta 1981 annetussa laissa (947/81), näin kuuluviksi:

3 §

Valtion tulo- ja menoarvioon otetaan vuosittain määräraha, josta jaetaan, sen mukaan kuin asetuksella säädetään, taiteenharjoittajien työskentelyn ja opintojen tukemiseksi eri taiteen aloilla 110 yksivuotista, 41 kolmivuotista ja 21 viisivuotista valtion taiteilija-apurahaa sekä taiteenharjoittajien työskentelyedellytysten turvaamiseksi 10 pitkäaikaista, viisitoistavuotista valtion taiteilija-apurahaa. Lisäksi varataan vähintään 50 valtion taiteilija-apurahan suuruinen määräraha jaettavaksi kohdeapurahoina tiettyjen työsuunnitelmien toteuttamista varten.

Valtion taiteilija-apuraha on yhtä suuri kuin peruspalkka palkkausluokassa A 9.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Hallituksen esitys 137/88
Sivistysvaliok. miet. 15/88
Suuren valiok. miet. 135/88

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Piipari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.