1152/1988

Annettu Helsingissä päivänä joulukuuta 1988

Asetus oppisopimusasetuksen muuttamisesta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun oppisopimusasetuksen (563/67) 5§ ja

lisätään 8§:ään, sellaisena kuin se on väliaikaisesti muutettuna 22 päivänä heinäkuuta 1983 annetulla asetuksella (648/83), uusi 2 a kohta ja asetukseen uusi 19 a§ seuraavasti:

8 §

Koulutustarkastajan tehtävänä on:


2 a) valmistella yhteistyössä työnantajan kanssa työpaikkakohtainen oppiohjelma;


19 a §

Oppiohjelman valtakunnallisista perusteista tulee käydä ilmi oppisopimuskoulutuksen tavoitteet, lukusuunnitelma, oppimäärät ja kurssit keskeisine tavoitteinen, opetusjärjestelyjen perusteet sekä työpaikkakohtainen liikkumavara.

Työpaikkakohtaisesta oppiohjelmasta päättää 1 momentissa tarkoitettujen valtakunnallisten perusteiden mukaisesti paikallinen ammattioppilaslautakunta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Oppiohjelman valtakunnalliset perusteet tulee laatia siten, että työpaikkakohtaiset oppiohjelmat voidaan ottaa käyttöön viimeistään vuoden 1990 elokuun 1 päivän jälkeen alkavassa koulutuksessa.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Piipari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.