1149/1988

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Laki oppisopimuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 22 päivänä syyskuuta 1967 annetun oppisopimuslain 18§:n 2 ja 3 momentti, 19§ ja 25§:n 1 momentin 1 kohta,

sellaisina kuin ne ovat, 18§:n 2 ja 3 momentti sekä 25§:n 1 momentin 1 kohta 2 päivänä heinäkuuta 1973 annetussa laissa (590/73) ja 19§ osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, sekä

muutetaan 6§, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 2 päivänä heinäkuuta 1973 annetulla lailla, näin kuuluvaksi:

6 §

Oppisopimuskoulutuksen antamista varten ammattikasvatushallitus laatii ja hyväksyy valtakunnalliset oppiohjelmien perusteet ja huolehtii niiden pitämisestä yhteiskunnan ja työelämän vaatimusten tasalla. Oppiohjelmien perusteista, niiden soveltamisesta ja työpaikkakohtaisesta oppiohjelmasta säädetään asetuksella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Hallituksen esitys 170/88
Sivistysvaliok. miet. 20/88
Suuren valiok. miet. 165/88

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Piipari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.