1142/1988

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1988

Liikenneministeriön päätös ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenneministeriö on

muuttanut ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun liikenneministeriön päätöksen (150/83) 48§:n 1 ja 2 momentin sekä päätöksen muuttamisesta 31 päivänä maaliskuuta 1988 annetun liikenneministeriön päätöksen (291/88) voimaantulosäännöksen ja

lisännyt 55§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 28 päivänä lokakuuta 1988 annetussa päätöksessä (913/88), uuden 1 a momentin ja 27 päivänä marraskuuta 1987 päätöksen muuttamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen (875/87) voimaantulosäännökseen uuden 1 a momentin seuraavasti:

48 §
Taksamittari

1. Ammattimaiseen tilausliikenteeseen käytettävässä henkilöautossa vaadittavan taksamittarin tulee olla autorekisterikeskuksen hyväksymää mallia ja autorekisterikeskuksen valtuuttaman asennus- ja korjausliikkeen taikka katsastustoimipaikan sinetöimä. Sinetöinnin on oltava sellainen, ettei mittarin osoitusta voida muuttaa sinetöintiä murtamatta.

2. Taksamittari ei saa olla asetettu voimassa olevaa taksaa korkeammalle taksalle. Sinetissä tai erillisessä levykkeessä on oltava asianomaisen taksapäätöksen ajankohtaa osoittava merkintä.


55 §
Muutokset ja korjaukset

1 a. Milloin autolle on myönnetty vähäpäästöisyyden perusteella autoveronhuojennus ja tieto tästä on merkitty rekisteriin, ei auton rakenteita ja varusteita saa poistaa tai siten muuttaa, että auto ei enää täytä vähäpäästöisyyden vaatimuksia.


Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 1988. Päätöksen 25§:n 3 momentin ja 159§:n 4-6 momentin kumoaminen tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989, 154§:n 3 ja 4 momentin sekä 155§:n 3 momentin kumoaminen 1 päivänä kesäkuuta 1989, 4, 13, 52, 158 ja 224§:n muutokset 1 päivänä tammikuuta 1990 ja 19§:n muutos 1 päivänä tammikuuta 1994. Päätös koskee voimaantulon jälkeen käyttöön otettavia ajoneuvoja. Jos ennen tämän päätöksen voimaantuloa käyttöön otetun ajoneuvon rakennetta ja varusteita muutetaan, on muutos tehtävä tämän päätöksen mukaisesti.


1 a. Edellä 8§:n muutos tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990 ja 100-105§:n muutokset koskevat mopomallia, joka tyyppikatsastetaan 1 päivänä heinäkuuta 1989 tai sen jälkeen, ja mopoa, joka otetaan Suomessa ensi kertaa käyttöön 1 päivänä tammikuuta 1991 tai sen jälkeen.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1988

Liikenneministeri
Pekka Vennamo

Toimistopäällikkö, yli-insinööri
Reino Lampinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.