1137/1988

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Laki kotimaisten energialähteiden käytön, energiansäästön ja uuden energiantuotantoteknologian käyttöönoton edistämisestä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Kotimaisten energialähteiden käytön, energiansäästön ja uuden energiantuotantoteknologian käyttöönoton edistämiseksi kauppa- ja teollisuusministeriö voi tulo- ja menoarvion rajoissa antaa sitoumuksia avustusten antamisesta.

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi siirtää teollisuuspiireille oikeuden pienehköjä avustuksia koskevien sitoumusten antamiseen.

2 §

Sitoumuksia avustusten antamisesta voidaan antaa:

1)sellaisen energiaa tuottavan laitoksen rakentamista varten, jossa käytetään tai voidaan käyttää kotimaista polttoainetta, taikka toiminnassa olevan laitoksen sellaisia muutostöitä varten, joiden tarkoituksena on kotimaisen polttoaineen käytön jatkaminen, sen lisääminen tai siihen siirtyminen;

2)sellaisen energiaa tuottavan laitoksen rakentamista varten, joka hyödyntää vesistön, ilman tai maaperän lämpöä;

3)tuulta tai aurinkoa hyödyntävän energiaa tuottavan laitoksen rakentamista varten;

4)energiansäästöinvestointeihin;

5)jätelämpöä talteenottavien laitosten rakentamista varten tai jätelämmön talteenottoon liittyvien muutostöiden suorittamista varten; sekä

6)sellaisen energiaa tuottavan laitoksen tai energiansiirtojärjestelmän rakentamista taikka energian tuotantoon liittyvän muutostyön tai energiansäästöinvestoinnin suorittamista varten, johon liittyy kehitteillä olevaa uutta teknologiaa.

Kotimaisella polttoaineella tarkoitetaan tässä laissa turvetta, puuta, olkea ja jätettä sekä niiden jalosteita.

3 §

Avustusta annetaan yhdyskunnille ja yrityksille.

Sitoumus avustuksen antamisesta voidaan antaa, jos rakennettavassa laitoksessa voidaan tuottaa energiaa taloudellisesti vaihtoehtoisiin tuotantotapoihin verrattuna taikka jos suoritettava muutostyö tai energiansäästöinvestointi on taloudellisesti perusteltu.

Jos kysymyksessä on laitos, energiansiirtojärjestelmä, muutostyö tai energiansäästöinvestointi, johon liittyy uutta teknologiaa, voidaan sitoumus avustuksen antamisesta antaa, jos laitos- tai järjestelmäratkaisun arvioidaan pitkällä aikavälillä olevan taloudellinen kotimaan energiahuollossa tai hankkeen katsotaan edistävän energiahuollon varmuutta.

4 §

Avustuksen suuruus on enintään 20 prosenttia hyväksyttävien kokonaisinvestointien määrästä. Uutta teknologiaa käyttävän hankkeen toteuttamiseksi myönnettävä avustus voi kuitenkin olla enintään 40 prosenttia hyväksyttävien kokonaisinvestointien määrästä. Kauppa- ja teollisuusministeriö voi tarvittaessa antaa tarkempia määräyksiä siitä, mitkä kustannuserät luetaan avustuksen suuruutta määrättäessä kokonaisinvestointeihin.

Avustus maksetaan hankkeen edistymisen mukaan yhdessä tai useammassa erässä.

5 §

Tarkempia määräyksiä tämän lain täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa kauppa- ja teollisuusministeriö.

6 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Tämän lain nojalla voidaan antaa sitoumuksia avustusten antamisesta sellaista rakentamista ja sellaisia muutostöitä varten, jotka aloitetaan vuosina 1989-1995.

Tällä lailla kumotaan kotimaisen energian tuotannon ja energiansäästön edistämisestä 14 päivänä joulukuuta 1984 annettu laki (858/84). Mainitun lain tai kotimaisten polttoaineiden käytön edistämisestä 9 päivänä helmikuuta 1979 annetun lain (164/79) nojalla annettu sitoumus avustuksen antamisesta pysyy kuitenkin edelleen voimassa.

Hallituksen esitys 149/88
Valtiovarainvaliok. miet. 56/88
Suuren valiok. miet. 120/88

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.