1131/1988

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Asetus verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun asetuksen 11§:n muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä muutetaan verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin 29 päivänä kesäkuuta 1961 annetun asetuksen 11§, sellaisena kuin se on muutettuna 19 päivänä marraskuuta 1982, 19 päivänä joulukuuta 1986 ja 29 päivänä huhtikuuta 1988 annetuilla asetuksilla (826/82, 951/86 ja 382/88), näin kuuluvaksi:

11 §

Jollei ulosottomenettelyssä maksuvelvolliselta tavata ulosmittauskelpoista omaisuutta eikä tuloa (varattomuuseste) taikka jollei ulosottomenettelyssä tavata maksuvelvollista eikä saada tietoa hänen olinpaikastaan taikka hänelle kuuluvasta ulosmittauskelpoisesta omaisuudesta tai tulosta (tuntemattomuuseste), ulosottoyrityksen toimittaneen ulosottomiehen tai ulosottoapulaisen tulee täytäntöönpanokirjaan merkitä ja allekirjoittaa todistus perimistä kohdanneesta esteestä.

Ulosottomiehen tulee tarkastaa ulosottoapulaisen laatima estetodistus ja saamisen perimiseksi suoritetut toimet. Täytäntöönpanoasiakirjat estetodistuksineen on viipymättä palautettava hakijalle. Milloin aihetta ilmenee, ulosottoapulainen on määrättävä jatkamaan saamisen perimistä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1989.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.