1130/1988

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Asetus sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta 23 päivänä toukokuuta 1969 annetun asetuksen 18§:n 2 momentti,

sellaisena kuin se on 19 päivänä maaliskuuta 1976 annetussa asetuksessa (258/76), sekä

muutetaan 8 a§:n 1 momentti ja 24§:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 8 a§:n 1 momentti 23 päivänä joulukuuta 1981 annetussa asetuksessa (981/81) ja 24§:n 1 momentti 18 päivänä kesäkuuta 1981 annetussa asetuksessa (444/81), näin kuuluviksi:

8 a §

Oikeusministeriö huolehtii rangaistusmääräyksellä tuomitun sakon, menettämisseuraamuksen ja saamisen sekä rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain (935/73) mukaisen, valtion takautumisoikeuteen perustuvan saamisen täytäntöönpanosta. Lisäksi oikeusministeriö huolehtii automaattista tietojenkäsittelyä hyväksi käyttävässä tuomioistuimessa tuomitun sakon, menettämisseuraamuksen ja saamisen täytäntöönpanosta. Täytäntöönpanotehtävien antamisesta oikeusministeriön huolehdittavaksi on päätettävä jokaisen tuomioistuimen osalta erikseen. Muun sakon, menettämisseuraamuksen ja saamisen täytäntöönpanosta huolehtii lääninhallitus.


24 §

Jos sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain 24§:n perusteella palautettava rahamäärä tai maksettava korko on pienempi kuin 20 markkaa, palautusta tai korkoa ei makseta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.