1118/1988

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Asetus lääkintöhallituksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

kumotaan 31 päivänä joulukuuta 1987 lääkintöhallituksesta annetun asetuksen (1291/87) 34§ sekä

muutetaan 5§:n 8 kohta, 26§:n 7 kohta, 45, 47 ja 48§ näin kuuluviksi:

5 §

Hallinnollisen toimiston tehtävänä on käsitellä asiat, jotka koskevat


8)yhteistoimintasopimusta ja työsuojelua;


26§

Lääkintöhallituksen istunnossa käsitellään asiat, jotka koskevat


7)yhteistoimintasopimusta;


45 §

Lääkelautakunta on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä.

47 §

Hintajaostossa on viisi jäsentä, joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Jaoston jäsenistä kahden tulee edustaa lääkintöhallitusta, kahden kansaneläkelaitosta ja yhden lääkehuollon taloudellista asiantuntemusta. Lääkintöhallituksen edustajista toinen toimii puheenjohtajana ja toinen varapuheenjohtajana. Lääkintöhallituksen edustajista toisen tulee olla lääkelautakunnan jäsen.

48 §

Hintajaosto on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.