1115/1988

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1988

Valtioneuvoston päätös eräiden tullien, tuontimaksujen sekä elintarviketuotteiden valmisteveron muuttamisesta

Kun eduskunnalle on 11 päivänä marraskuuta 1988 annettu hallituksen esitys laiksi tullitariffeja ja kauppaa koskevaan yleissopimukseen liitettyyn Suomen tullimyönnytysluetteloon tehdyn muutoksen hyväksymisestä ja laeiksi tullitariffin, tuontimaksulain ja elintarviketuotteiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta (214/1988 vp.), on valtioneuvosto tullitariffilain (660/87) 5§:n, tuontimaksulain (1008/77) 7§:n ja elintarviketuotteiden valmisteverosta annetun lain (868/79) 12§:n nojalla valtiovarainministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Tullitariffilain (660/87) liitteenä olevan tullitariffin nimikkeeseen 23.09 kuuluvista valmisteista, jollaisia käytetään eläinten ruokinnassa, on suoritettava tullia ja tuontimaksua seuraavasti:

Tavara Tuontimaksu mk Tulli
Koiran- tai kissanruoka: 10 %
-tuotteet, joiden kosteuspitoisuus on vähintään 40 prosenttia:
--kosteuspitoisuus vähintään 78 prosenttia 1kg 1,83
--kosteuspitoisuus 77 prosenttia 1kg 1,92
--kosteuspitoisuus 76 prosenttia 1kg 2,01
--kosteuspitoisuus 75 prosenttia 1kg 2,10
--kosteuspitoisuus 74 prosenttia 1kg 2,19
--kosteuspitoisuus 73 prosenttia 1kg 2,28
--kosteuspitoisuus 72 prosenttia 1kg 2,37
--kosteuspitoisuus 71 prosenttia 1kg 2,46
--kosteuspitoisuus 70 prosenttia 1kg 2,55
--kosteuspitoisuus 69 prosenttia 1kg 2,64
--kosteuspitoisuus 68 prosenttia 1kg 2,73
--kosteuspitoisuus 67 prosenttia 1kg 2,82
--kosteuspitoisuus 66 prosenttia 1kg 2,91
--kosteuspitoisuus 65-40 prosenttia 1kg 3,00
- tuotteet, joiden kosteuspitoisuus on alle 40 prosenttia 1kg 2,03
Muut - vapaa

Valtiovarainministeriö voi muuttaa tuontimaksuja sen mukaan kuin tuontimaksulain (1008/77) 4§:ssä on säädetty.

2 §

Elintarviketuotteiden valmisteverosta annetun lain (868/79) liitteenä olevan verotaulukon (668/87) tuoteryhmään 189 kuuluvista tuotteista ei ole suoritettava valmisteveroa tuonnin yhteydessä.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1988

Ministeri
Ulla Puolanne

Finannssineuvos
Lasse Valtonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.