1112/1988

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Laki energiainvestointien liikevaihtoverovähennyksistä annetun lain 2 ja 4§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan energiainvestointien liikevaihtoverovähennyksistä 11 päivänä heinäkuuta 1986 annetun lain (547/86) 2§:n 3 momentti ja 4§:n 2 momentti näin kuuluviksi:

2 §

Verovelvollinen saa niin ikään vähentää 90 prosenttia niiden välittömästi 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa rakennuksissa ja pysyvissä rakennelmissa harjoitetussa tavaran valmistustoiminnassa käytettävien koneiden ja laitteiden samoin kuin niiden hankinnan yhteydessä suoritettavien verollisten asennustöiden ostohinnoista, jotka liittyvät rakennusinvestointiin sitä käyttöön otettaessa (kone- ja laiteinvestointi).

4 §

Verovelvollisen, joka ottaa koneen tai laitteen, jonka osalta on voitu tehdä tässä laissa tarkoitettu vähennys, ennen 1 momentissa säädetyn ajan päättymistä muuhun kuin 2§:ssä tai eräitä tuotannollisia investointeja koskevista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin annetussa laissa tarkoitettuun vähennykseen oikeuttavaan käyttöön, on luettava 90 prosenttia kone- ja laiteinvestoinnin ostohinnasta myynnin verotusarvoon. Jos verovelvollinen myy edellä mainitun koneen tai laitteen tai lopettaa vähennykseen oikeuttavan valmistustoiminnan harjoittamisen, on lisäksi voimassa, mitä eräitä tuotannollisia investointeja koskevista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin annetun lain 4§:n 3 momentissa on säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Lain 2§:n 3 momenttia sovelletaan niihin lainkohdassa mainittuihin tavaroihin, jotka on toimitettu tai luovutettu tullivalvonnasta vähennyksen tekemiseen oikeutetulle verovelvolliselle tai jotka tämä on ottanut käytettäväksi muuhun kuin myyntitarkoitukseen lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen, sekä niihin työsuorituksiin, jotka on aloitettu lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. Jos koneen tai laitteen toimittaminen tai työsuorituksen tekeminen on joulukuun 31 päivän 1995 päättyessä kesken, sovelletaan tätä lakia vain niihin tavaroihin, jotka on toimitettu asennuspaikalle ennen viimeksi mainitun päivän päättymistä, sekä työsuorituksen siihen osaan, joka on tapahtunut ennen mainitun päivän päättymistä.

Lain 4§:n 2 momenttia sovelletaan, milloin myyty tavara on toimitettu tai se on otettu käytettäväksi muussa kuin 2§:n 3 momentissa tarkoitetussa toiminnassa tai valmistustoiminta on lopetettu lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen, kuitenkin viimeistään vuoden 1995 aikana.

Hallituksen esitys 116/88
Valtiovarainvaliok. miet. 65/88
Suuren valiok. miet. 145/88

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.