1111/1988

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Laki eräitä tuotannollisia investointeja koskevista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin annetun lain 4§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan eräitä tuotannollisia investointeja koskevista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin 19 päivänä joulukuuta 1980 annetun lain (848/80) 4§:n 1 ja 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat 13 päivänä joulukuuta 1985 annetussa laissa (946/85), näin kuuluviksi:

4 §

Tavaroiden valmistustoimintaa harjoittava verovelvollinen saa vähentää 90 prosenttia välittömästi tässä toiminnassa tai siihen liittyvässä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa pääasiallisesti käytettäväksi hankkimiensa tai itse maahantuomiensa koneiden, laitteiden ja työkalujen sekä niiden osien samoin kuin niiden hankinnan yhteydessä suoritettavien verollisten asennustöiden ostohinnoista, tai jos verovelvollinen on itse valmistanut mainitut tavarat, 90 prosenttia liikevaihtoverolain 17§:n 1 momentin mukaisesti myynnin verotusarvoon luettavasta määrästä.


Jos verovelvollinen myy tavaran, jonka osalta hän on tehnyt 1 momentin tai liikevaihtoverolakiin väliaikaisesti lisätyn 18 b§:n mukaisen vähennyksen, luetaan myynnin verotusarvoon 90 prosenttia tavaran myyntihinnasta. Jos verovelvollinen ottaa sanotun tavaran käytettäväksi muussa kuin 1 momentissa tarkoitetussa valmistus- tai siihen liittyvässä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa taikka lopettaa sanotun toiminnan harjoittamisen, luetaan 90 prosenttia tavaran ostohinnasta tai liikevaihtoverolain 17§:n 1 momentin mukaisesti verovelvollisen myynnin verotusarvoon luetusta määrästä taikka, jos tavaran käypä myyntihinta on näitä pienempi, 90 prosenttia käyvästä myyntihinnasta myynnin verotusarvoon.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Lain 4§:n 1 momenttia sovelletaan niihin lainkohdassa mainittuihin tavaroihin, jotka on toimitettu tai luovutettu tullivalvonnasta vähennyksen tekemiseen oikeutetulle verovelvolliselle tai jotka tämä on ottanut käytettäväksi muuhun kuin myyntitarkoitukseen lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

Lain 4§:n 3 momenttia sovelletaan, milloin myyty tavara on toimitettu tai se on otettu käytettäväksi muussa kuin 4§:n 1 momentissa tarkoitetussa toiminnassa tai toiminta on lopetettu lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

Hallituksen esitys 116/88
Valtiovarainvaliok. miet. 65/88
Suuren valiok. miet. 145/88

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.