1110/1988

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Laki vuodelta 1989 toimitettavassa valtionverotuksessa sovellettavista veroasteikoista ja veroprosenteista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Vuodelta 1989 toimitettavassa verotuksessa määrätään tulo- ja varallisuusverolain perusteella valtiolle suoritettava tulovero ja varallisuusvero tässä laissa olevien veroasteikkojen ja veroprosenttien mukaan.

2 §

Progressiivinen tuloveroasteikko on seuraava:

Vero alarajan kohdalla Vero alarajan ylittävästä tulon osasta Verotettava tulo
mk mk %
36 000-51 000 50 11
51 000-63 000 1 700 21
63 000-89 000 4 220 26
89 000-140 000 10 980 32
140 000-250 000 27 300 37
250 000- 68 000 44
3 §

Progressiivinen varallisuusveroasteikko on seuraava:

Vero alarajan kohdalla Vero alarajan ylittävästä varallisuuden osasta Verotettava varallisuus
mk mk %
1 000 000- 500 0,9
4 §

Yhteisön tuloveroprosentti on 33 ja yhteisön varallisuusveroprosentti 1.

5 §

Palkasta ja eläkkeestä toimitettavan ennakonpidätyksen laskentaperusteet (henkilökohtaiset pidätysprosentit) vahvistetaan 1 päivästä maaliskuuta 1989 lähtien käyttäen puolen prosenttiyksikön tarkkuutta ylöspäin pyöristäen sellaisiksi, että ne sovellettuina koko vuoden johtaisivat ennakkoperintälain 11§:ssä tarkoitettuun pidätysmäärään.

Valtiovarainministeriö määrää ennakkoperintälain 39§:ssä tarkoitetulla tavalla, miten vuodelta 1989 toimitettavassa verotuksessa ensi kertaa sovellettaviksi tulevat veroperustemuutokset otetaan huomioon ennakonkannossa, jotta ennakkona kannettava määrä vastaisi ennakkoperintälain 37§:ssä tarkoitettuja veroja ja maksuja.

6 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Hallituksen esitys 108/88
Valtiovarainvaliok. miet. 80/88
Suuren valiok. miet. 202/88

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.