1107/1988

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Laki Oy Alko Ab:n verovelvollisuudesta kunnallisverotuksessa

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Oy Alko Ab on velvollinen suorittamaan kunnallisveroa ainoastaan niistä tuloista, jotka yhtiö saa teollisuuslaitoksistaan ja kiinteistöistään sekä harjoittamastaan alkoholijuomien anniskelusta.

2 §

Alkoholilain 1§:ssä tarkoitettujen alkoholipitoisten aineiden sekä denaturoitujen alkoholipitoisten aineiden valmistustoiminta muodostaa oman tulolähteen.

Muiden kuin 1 momentissa mainittujen tuotteiden valmistustoiminnan tulos sekä alkoholijuomien anniskelun tulos vahvistetaan siten kuin elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa (360/68) ja muualla on elinkeinotulon verottamisesta säädetty.

3 §

Edellä 2§:n 1 momentissa tarkoitettujen aineiden valmistuksesta ja valmistuksessa käytettyyn teollisuuslaitokseen kuuluvista kiinteistöistä saatuna tulona pidetään verotusta toimitettaessa tuloa, joka on 3 prosenttia teollisuuslaitoksessa verovuonna valmistettujen alkoholipitoisten aineiden valmistusarvosta. Ennen veron määräämistä valmistusarvosta vähennetään raaka-aineiden tullimaksut.

4 §

Alkoholipitoisten aineiden sivu- ja rinnakkaistuotteiden sekä muiden tuotteiden kustannuksia ei saa sisällyttää 3§:ssä tarkoitettuun valmistusarvoon eikä mahdollisia tappioita saa vähentää 2§:n 1 momentissa tarkoitetun tulolähteen tulosta.

5 §

Tarkemmat säännökset tämän lain soveltamisesta annetaan tarvittaessa asetuksella.

6 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1989 toimitettavassa kunnallisverotuksessa.

Tällä lailla kumotaan alkoholiyhtiön verovelvollisuudesta kunnallisverotuksessa 26 päivänä heinäkuuta 1968 annettu laki (466/68).

Hallituksen esitys 198/88
Valtiovarainvaliok. miet. 88/88
Suuren valiok. miet. 208/88

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.