1097/1988

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1988

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain 12 §:n 1 omentissa tarkoitetun laivakuljetuksissa maksettavan kuljetustuen äärästä

Kauppa- ja teollisuusministeriö on kuljetusten alueellisesta tukemisesta 18 päivänä joulukuuta 1981 annetun lain (954/81) 12 §:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain (954/81)12 §:n 1 momentissa tarkoitetun laivakuljetuksissa maksettavan kuljetustuen määrä on:

1) Kalajoen kunnassa ja sen pohjoispuolella sijaitsevista Pohjanlahden satamista tai laivauspaikoista 13,75 mk/tonni
2) Merikarvian kunnassa sekä sen ja Kalajoen kunnan välillä sijaitsevista Pohjanlahden satamista tai laivauspaikoista 7,00 mk/tonni
3) muualla kehitysalueena tai tukialueena olevassa kunnassa sijaitsevista satamista tai laivauspaikoista alkavista laivakuljetuksista, jos kuljetukset koskevat kunnassa valmistettuja tuotteita 7,00 mk/tonni
4) Saimaan kanavan kautta tapahtuvista laivakuljetuksista:
a) Joensuun satamasta ja sen pohjoispuolella olevista satamista ai laivauspaikoista 27,55 mk/tonni
b) muista Saimaan vesistöalueen satamista tai laivauspaikoista 22,25 mk/tonni
2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Tällä päätöksellä kumotaan kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain 12 §:n 1 momentissa tarkoitetun laivakuljetuksissa maksettavan kuljetustuen määrästä 18 päivänä joulukuuta 1987 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (1157/87).

Tätä päätöstä sovelletaan niihin kuljetuksiin, jotka tapahtuvat vuoden 1989 alusta lukien.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1988

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Toimistopäällikkö
Heikki Vesa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.