1096/1988

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1988

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös alueelliseen kuljetustukeen oikeuttavasta vähimmästä kuljetusmaksusta sekä kuljetusmaksujen yhteismäärästä

Kauppa- ja teollisuusministeriö on kuljetusten alueellisesta tukemisesta 18 päivänä joulukuuta 1981 annetun lain (954/81) 7 § : n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain (954/81) 7 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuljetustukeen oikeuttava vähin kuljetusmaksu on 80 markkaa lähetykseltä ja vuosineljänneksen kuljetusmaksujen vähin yhteismäärä on 3 000 markkaa.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Tällä päätöksellä kumotaan alueelliseen kuljetustukeen oikeuttavasta vähimmästä kuljetusmaksusta 18 päivänä joulukuuta 1987 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (1156/87).

Tätä päätöstä sovelletaan niihin kuljetuksiin, jotka tapahtuvat vuoden 1989 alusta lukien.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1988

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Toimistopäällikkö
Heikki Vesa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.