1091/1988

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1988

Valtiovarainministeriön päätös liiketoimintaa harjoittavista valtion virastoista ja laitoksista

Valtiovarainministeriö on valtion tulo- ja menoarviosta 13 päivänä toukokuuta 1988 annetun lain (423/88) 4 §:n 1 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Valtion tulo- ja menoarviosta annetun lain (423/88) 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuja liiketoimintaa harjoittavia valtion virastoja ja laitoksia, joiden liiketoiminnan käyttötulot ja käyttömenot voidaan ottaa tulo- ja menoarvioon bruttomääräisinä sarakkeen ulkopuolelle, ovat:

Puolustusministeriön hallinnonala

Lapuan patruunatehdas

Valtion pukutehdas

Vammaskosken tehdas

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Maanmittaushallituksen karttapaino

Maatalouden tutkimuskeskuksen liiketoiminta:

Jokioisten siemenkeskus

Siemenperunakeskuksen tuotantotoiminta

Metsähallituksen metsät

Valtion margariinitehdas

Liikenneministeriön hallinnonala

Ilmailuhallinto

Posti- ja telelaitos

Posti- ja telelaitoksen konepajat:

Keskusautokorjaarno

Turun Asennuspaja

Valtionrautatiet

Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala

Valtion hankintakeskus

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989 ja sillä kumotaan liiketoimintaa harjoittavista valtion virastoista ja laitoksista 27 päivänä toukokuuta 1988 annettu valtiovarainministeriön päätös (462/88).

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1988

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Vanhempi hallitussihteeri
Raija Isotalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.