1067/1988

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1988

Laki asuntosäästöpalkkiolain 5 § : n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1980 annetun asuntosäästöpalkkiolain 5 §, sellaisena kuin se on muutettuna 20 päivänä joulukuuta 1985 ja 12 päivänä joulukuuta 1986 annetuilla laeilla (1036/85 ja 931/86), näin kuuluvaksi:

5 §

Rahalaitos suorittaa asuntosäästötalletukselle korkoa, jonka suuruus vuodessa on Suomen Pankin peruskorko 4,25 prosenttiyksiköllä vähennettynä. Lisäksi rahalaitos suorittaa talletukselle tallettamisen aloittamisvuodelta ja tämän jälkeen enintään viideltä kalenterivuodelta lisäkorkoa, jonka suuruus on 1,25 prosenttia vuodessa.

Valtio suorittaa asuntosäästötalletukselle rahalaitoksen välityksellä asuntosäästöpalkkiona 4 500 markkaa hankittavaa asuntoa kohti.Tätä palkkiota korotetaan 800 markalla kunkin sellaisen alaikäisen lapsen osalta, joka asuu samassa taloudessa asuntosäästötallettajan kanssa silloin, kun asuntoa koskeva kauppakirja tehdään tai rakennusvalvontaviranomainen suorittaa asunnon loppukatselmuksen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Tämän lain 5 §:n 2 momenttia sovelletaan asuntosäästötalletukseen, jos asuntoa koskeva kauppakirja tehdään tai rakennusvalvontaviranomainen suorittaa asunnon loppukatselmuksen tämän lain tultua voimaan.

Hallituksen esitys 166/88
Valtiovarainvaliok. miet. 67/88
Suuren valiok. miet. 147/88

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.