1063/1988

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1988

Laki etuostolain 1 ja 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 5 päivänä elokuuta 1977 annetun etuostolain (608/77) 1 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 20 päivänä elokuuta 1982 annetulla lailla (638/82), uusi 4 momentti ja 5 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:


Sen estämättä mitä edellä on säädetty, Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupungilla on etuosto-oikeus kaupungissa sijaitsevan kiinteistön kaupassa.

5 §

Sen estämättä mitä 1 momentin 1 kohdassa on säädetty, Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupungilla on etuosto-oikeus, jos kiinteistön tai kiinteistöjen yhteinen pinta-ala on enemmän kuin 3 000 neliömetriä.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1988.

Hallituksen esitys 98/88
Toisen lakivaliok. miet. 15/88
Suuren valiok. miet. 183/88

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
KajBärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.