1058/1988

Annettu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 1988

Valtiovarainministeriön päätös kotieläinten arvon määräämisessä noudatettavista perusteista

Valtiovarainministeriö on tulo- ja varallisuusverolain (1043/74) 45 §:n 8 momentin nojalla määrännyt, että kotieläinten käyvän arvon määräämisessä on noudatettava seuraavia perusteita:

1 §

Kotieläinten arvoksi katsotaan seuraavat keskimääräiset arvot eläintä kohti:

Työhevoset
1– 2 v:n ikäiset 2 700–3 500 mk
3– 4 v:n ,, 4 300–4 900 ''
5–14 v:n ,, 4 700–5 500 ''
yli 14 v:n ,, 4 300–5 100 ''
Urheiluhevoset
1– 2 v:n ikäiset 3 400–4 400 mk
3– 4 v:n ,, 4 800–5 600 ''
5–10 v:n ,, 5 100–5 900 ''
yli 10 v:n ,, 4 200–5 100 ''
Nautaeläimet
Sonnit, yli 2 v:n ikäiset 5 000–5 500 mk
Nuoret sonnit, 1–2 v:n ikäiset 3 100–3 300 ''
Lehmät 3 800–4 200 ''
Hiehot 3 200–3 600 ''
Mullit 2 300–2 500 ''
Vasikat 530– 610 ''
Siat mk
Karjut, yli 9 kk:n ikäiset 1 200–1 400 ''
Emakot 1 400–1 600 ''
Lihotussiat, 6–9 kk:n ikäiset 900–1 050 ''
Siat, 3–6 kk:n ikäiset 480– 780 ''
Siat, 2–3 kk:n ikäiset 360– 460 ''
Porsaat, alle 2 kk:n ikäiset 280 ''
Lampaat
yli 6 kk:n ikäiset 350 mk
alle 6 kk:n ikäiset 210 ''
Porot
yli 1 v:n ikäiset 700 mk
alle 1 v:n ikäiset 410 ö ''
Siipikarja
Kanat, yli 6 kk:n ikäiset 17 mk
Kanat, alle 6 kk:n ikäiset 16 ''
2 §

Keskimääräistä arvokkaammat eläimet on arvioitava tässä päätöksessä mainittuja arvoja korkeampiin arvoihin.

3 §

Kotieläimet, joita tässä päätöksessä ei mainita, arvioidaan niiden todennäköiseen luovutushintaan.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989, ja sitä sovelletaan vuodelta 1988 toimitettavassa tulo- ja varallisuusverotuksessa.

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 1988

Ministeri
Ulla Puolanne

Vs. vanhempi hallitussihteeri
Marja-Liisa Lindström

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.