1051/1988

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1988

Laki auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään auto- ja moottoripyöräverosta 14 päivänä marraskuuta 1967 annettuun lakiin (482/67) väliaikaisesti uusi näin kuuluva 5 a §:

5a§

Vähäpäästöisen ottomoottorilla varustetun muun henkilöauton kuin maastohenkilöauton verotusarvoon luettavasta tullausarvosta tai valmistus kustannuksista vähennetään 3 500 markkaa. Vähennys myönnetään autosta, jota ei ole otettu käyttöön ulkomailla ja jonka pakokaasupäästöjen pitoisuudet liikenneministeriön erikseen antamien ohjeiden mukaisessa testissä ajettuina eivät auton käyttöön oton jälkeen ajetun 80 000 kilometrin matkan, tai, jos autolla ei ajeta sen viiden ensimmäisen käyttövuoden aikana mainittua määrää, tuon ajan päättyessä, ylitä seuraavia arvoja:

hiilimonoksidi 2,1 g/km
hiilivedyt 0,25 g/km
typen oksidit 0,62 g/km.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa on säädetty ajoneuvon enimmäispäästöistä, sovelletaan vähennystä myönnettäessä tieliikennelain nojalla pakokaasupäästöistä annettavia säännöksiä.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1988 ja se on voimassa vuoden 1990 loppuun.

Tätä lakia sovelletaan ajoneuvoihin, jotka luovutetaan tullivalvonnasta tai toimitetaan lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen, kuitenkin viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1990.

Hallituksen esitys 167/88
Valtiovarainvaliok.miet.73/88
Suuren vailoik.miet.174/88

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.