1033/1988

Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 1988

Asetus väestökirjanpidon paikallishallinnon maksuasetuksen 6 §:n muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä muutetaan 26 päivänä maaliskuuta 1982 annetun väestökirjanpidon paikallishallinnon maksuasetuksen 6 §:n 1 kohta, sellaisena kuin se on muutettuna 21 päivänä marraskuuta 1986 ja 6 päivänä marraskuuta 1987 annetuilla asetuksilla (848/86 ja 820/87), näin kuuluvaksi:

6 §

Luovutetuista tiedoista peritään seuraavat maksut:

1) Väestörekisteristä tai siihen kuuluvista asiakirjoista annettava
a) virkatodistus, johon on merkitty yhtä henkilöä, tämän aviopuolisoa, vanhempia ja lapsia koskevia tietoja 8 mk
sekä jokaiselta näiden lisäksi merkittävältä sukupolvelta 8 mk
b) muu todistus, ote, lyhennysote, jäljennös, luettelo, ilmoitus tai oikeaksi todistamaton valokopio tai rekisteritoimistolle toimitettuun asiakirjaan merkitty tieto 8 mk/henkilö


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.