1028/1988

Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 1988

Asetus jakoasetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan 28 päivänä marraskuuta 1952 annetun jakoasetuksen (407/52)171 §, sellaisena kuin se on 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetussa asetuksessa (329/79), sekä

lisätään asetukseen uusi 170 a § seuraavasti:

170 a §

Maaoikeudessa on toimistosihteerin virkoja. Maaoikeudessa voi lisäksi olla tilapäisiä maaoikeuden sihteereitä sekä muita tilapäisiä virkamiehiä ja työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

171 §

Kelpoisuusvaatimuksena tilapäisellä maaoikeuden sihteerillä on oikeustieteen kandidaatin tutkinto. Maaoikeuden sihteerin ottaa määräajaksi hovioikeus kuultuaan viraston päällikköä.

Maaoikeuden muut virkamiehet nimittää tai ottaa viraston päällikkö, joka myös ottaa työsopimussuhteessa olevan henkilökunnan.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1988.

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.