1019/1988

Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 1988

Laki lannoiteverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan lannoiteverosta 7 päivänä joulukuuta 1979 annetun lain 2 ja 4§ sekä 5§:n 3 kohta ja 13§:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 4§ 2 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1018/88) ja 13§:n 1 momentti 11 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa (964/87), sekä

lisätään 5§:ään uusi 4 ja 5 kohta seuraavasti:

2 §

Lannoitteilla tarkoitetaan lannoitelain (377/86) 2§:n 1 kohdan mukaisia myytäväksi tarkoitettuja aineita ja valmisteita, joiden tyyppinimikkeet määräytyvät lannoiteasetuksen (383/86) 3§:n mukaan.

4 §

Lannoiteveroa on suoritettava 5 penniä kilolta 1 päivästä tammikuuta 1989 ja 12 penniä kilolta 15 päivästä kesäkuuta 1989.

5 §

Verottomia ovat:


3) lannoitteet, jotka käytetään teollisessa tuotannossa raaka- tai apuaineina taikka välittömästi ensikäytössä tavaran valmistuksessa,

4) lannoitteet, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan metsän lannoitukseen, sekä

5) lannoitteet, jotka käytetään biologiseen prosessiin perustuvassa jäteveden puhdistuksessa.

13 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980 ja on voimassa vuoden 1989 loppuun.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Hallituksen esitys 136/88
Valtiovarainvaliok. miet. 61/88
Suuren valiok. miet. 131/88

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.