1016/1988

Annettu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 1988

Valtioneuvoston päätös yleisohjeeksi keskuslämmitysasuntojen kohtuullisista vuokrista eräillä paikkakunnilla

Valtioneuvosto on ympäristöministeriön esittelystä 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetun huoneenvuokralain (653/87) 26§:n 1 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Tämän yleisohjeen taulukoiden sekä niihin liittyvien soveltamisohjeiden mukaisesti määräytyviä keskuslämmitysasuntojen vuokrien markkamääriä huoneistoalan neliömetriltä kuukaudessa on alla mainituilla paikkakunnilla pidettävä kohtuullisina rakennuksen valmistumisvuoden tai peruskorjausvuoden ja huoneistotyypin mukaan seuraavasti:

Taulukot
Paikkakunta ja huoneistotyyppi Valmistumis- tai peruskorjausvuosi
-1960 1961-72 1973-83 1984-87 1988
Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa
1huone 27,00 28,00 32,00 37,50 42,00
2huonetta 25,50 26,50 30,00 34,50 39,00
3huonetta 23,50 25,00 28,50 32,50 37,00
4huonetta tai enemmän 22,50 24,00 27,00 31,50 35,50
Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku
1huone 22,00 24,00 27,50 31,00 35,50
2huonetta 20,00 22,00 25,50 29,00 33,00
3huonetta 19,00 21,00 24,00 27,50 31,50
4huonetta tai enemmän 18,00 20,50 22,50 26,00 29,50
Soveltamisohjeet

1.Taulukkovuokrien laatimisperusteet

1.1.Taulukoissa esiintyvät vuokrat tarkoittavat sellaisia koko huoneistoa koskevissa vuokrasuhteissa, joissa vuokranantaja vastaa lämmityskustannuksista, yksinomaan asumiseen käytettävistä keskuslämmitysasunnoista maksettavia vuokria.

Taulukkovuokrissa ei ole otettu huomioon sellaisia yksittäistapauksissa vuokra-arvoltaan samanveroisista huoneistoista paikkakunnalla yleensä maksettuja kohtuullisia vuokria alhaisemman vuokran perimisen aiheuttamia seikkoja, kuten esimerkiksi, että huoneistoa käytetään työsuhdeasuntona, vuokranantajan ja vuokralaisen sukulaisuussuhde jne. Taulukkovuokria laadittaessa ei myöskään ole otettu huomioon valtion asuntolainoittamien vuokra- ja asunto-osuuskuntatalojen huoneistoista perittäviä vuokria.

Taulukkovuokrat ovat kunkin huoneistoryhmän keskivuokria markkoina huoneistoalan neliömetriltä kuukaudessa. Taulukkovuokriin sisältyvät valtioneuvoston tämän päätöksen kanssa samanaikaisesti antaman, asuinhuoneistojen vuokrien korotusten enimmäismääriä koskevan yleisohjeen mukaiset korotukset.

1.2.Taulukoissa esiintyvissä huoneistotyypeissä keittiö on laskettu huoneeksi edellyttäen, että sen pinta-ala on vähintään 7 neliömetriä ja siinä on ikkuna. (Esim. 2 h voi tarkoittaa joko kahta huonetta ja keittokomeroa tai yhtä huonetta ja keittiötä.)

Taulukoissa huoneistoalan neliömetrillä tarkoitetaan sitä vuokralaisen yksinomaisessa käytössä olevaa lattiapinta-alaa, jota rajoittavat huoneistoa ympäröivien seinien sisäpinnat. Siihen ei kuitenkaan ole luettu kuuluvaksi hormiryhmien, putkikanavien, pilarien, kantavien seinien, kylmien kuistien ja tuulikaappien eikä portaiden vaatimaa alaa eikä kellari- ja ullakkotiloja, kahdelle tai useammalle asunnolle yhteisesti kuuluvaa eteistä, käytävää, WC:tä, pesu- tai kylpyhuonetta, keittiötä tai näihin verrattavaa muuta yhteiskäyttöön tarkoitettua, asumiseen liittyvää tilaa. Huoneistoalaa laskettaessa ei ole otettu lukuun sitä osaa lattiapinta-alasta, jonka kohdalla sisäkaton korkeus lattiasta on pienempi kuin 160 senttimetriä.

1.3.Huoneiston ikä on luettu valmistumisvuodesta. Jos huoneisto on myöhemmin perusteellisesti uusittu, ikä luetaan harkinnan mukaan valmistumisvuotta myöhemmästä ajankohdasta. Jos suoritetut parannustyöt ovat olleet uudelleenrakentamiseen verrattavia, ikä luetaan korjausvuodesta.

1.4.Taulukoissa esiintyvien huoneistotyyppien (perustyyppien) varustetaso vastaa sitä tasoa, mikä on kyseessä olevan ikäryhmän kerrostalojen huoneistoissa tavanomaista.

Huoneiston kuntoa arvosteltaessa arvoasteikon hyvä - keskitasoinen - huono mukaan on taulukoissa esiintyvän perustyypin katsottava edustavan keskitasoa. Kunto osoittaa huoneiston rakenteiden, laitteiden ja varusteiden kunnon sekä käyttöarvon.

1.5.Arvosteltaessa huoneiston paikkakuntakohtaista sijaintia paikkakunnan keskuksen ja liikenneyhteyksien suhteen arvoasteikon hyvä - keskitasoinen - huono mukaan, taulukoissa esiintyvät perustyypit edustavat keskitasoa.

2.Taulukkovuokria tarkistavia tekijöitä, joiden huoneenvuokrasuhteissa vallitsevan yleisen käytännön mukaan katsotaan korottavan tai alentavan huoneiston vuokra-arvoa ja jotka siten vuokran kohtuullisuutta yksittäistapauksessa harkittaessa tulee ottaa huomioon, ovat mm.:

2.1.Taulukossa esiintyviä vuokria korottavasti vaikuttavat lähinnä seuraavat tekijät:

-vuokraan sisältyy ilman eri korvausta sellaisia erityisiä etuja, joita perustyypin vuokraan ei sisälly (kuten liinavaatteet, siivous tai keittiön, seurustelutilojen, kuntosalin, autotallin, saunan, pesutuvan, kuivaushuoneen taikka mankelin käyttöoikeus sekä huoneistossa kulutettu sähkö yms.);

-huoneiston sijainti paikkakunnalla on hyvä;

-huoneiston varustetaso ylittää edellä 1.4. kohdassa tarkoitetun perustyypin tason;

-huoneiston valmistumisajankohta osuu taulukon tarkasteluajanjakson keskiväliä myöhäisemmille vuosille;

-huoneiston hyödyllisen käyttöpinta-alan osuus on huoneiston tehokkaan pohjaratkaisun johdosta suurempi kuin mitä kokonaispinta-ala vastaavan suuruisessa huoneistossa muutoin edellyttäisi;

-huoneiston sijainti rakennuksessa kerroksen ja päivänvalon suhteen on hyvä tai siihen liittyy jokin sen asumiskelpoisuuteen tai -viihtyvyyteen olennaisesti vaikuttava edellä mainitsematon etu (esim. puistonäköalat yms.).

2.2.Taulukossa esiintyviä vuokria alentavasti vaikuttavat lähinnä seuraavat tekijät:

-huoneiston varustetaso alittaa edellä 1.4. kohdassa tarkoitetun perustyypin tason;

-huoneiston sijainti paikkakunnalla on huono;

-huoneistoa käytettäessä esiintyy jokin pysyväisluonteinen haitta (esim. huoneiston ympäristö melun, savun, noen, hajun tai niihin rinnastettavan syyn johdosta ilmeisesti alentaa huoneiston käyttöarvoa paikkakunnan muihin huoneistoihin verrattuna);

-huoneiston valmistumisajankohta osuu taulukon tarkasteluajanjakson keskiväliä aikaisemmille vuosille;

-huoneiston hyödyllisen käyttöpinta-alan osuus on huoneiston huonon pohjaratkaisun johdosta pienempi kuin mitä kokonaispinta-ala vastaavan suuruisessa huoneistossa muutoin edellyttäisi;

-huoneiston sijainti rakennuksessa on kerroksen tai päivänvalon suhteen huono (esim. huoneiston sijainti sellaisen rakennuksen kolmannessa tai sitä ylemmässä kerroksessa, jossa ei ole hissiä).

2 § Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1989 ja sillä kumotaan 3 päivänä joulukuuta 1987 annettu valtioneuvoston päätös yleisohjeeksi keskuslämmitysasuntojen kohtuullisista vuokrista eräillä paikkakunnilla (922/87).

Helsingissä päivänä joulukuuta 1988

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Vanhempi hallitussihteeri
Seija Heiskanen-Frösén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.