1008/1988

Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 1988

Laki valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta annetun lain 3§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain 3§:n 1 momentin 9 ja 10 kohta, näistä 9 kohta sellaisena kuin se on 9 päivänä tammikuuta 1970 annetussa laissa (16/70) ja 10 kohta sellaisena kuin se on 18 päivänä toukokuuta 1973 annetussa laissa (393/73), näin kuuluviksi:

3 §

Valtioneuvostolle kuuluvista asioista käsittelee:


9) liikenneministeriö asiat, jotka koskevat tie-, rautatie- ja ilmailuliikennettä sekä merenkulkua ja muuta vesiliikennettä samoin kuin niiden liikenneväyliä, niin myös tietoliikennettä ja sääpalvelua;

10) kauppa- ja teollisuusministeriö asiat, jotka koskevat kauppaa, hintoja ja niiden valvontaa ja sen mukaan kuin siitä erikseen säädetään muita kuluttajakysymyksiä, vuorityötä ja teollisuutta;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1989.

Mitä kauppa- ja teollisuusministeriön toimivallasta käsitellä merenkulkua koskevia, liikenneministeriön toimialaan tämän lain nojalla kuuluvia asioita on muualla säädetty ja määrätty, koskee tämän lain tultua voimaan liikenneministeriötä.

Kauppa- ja teollisuusministeriössä vireillä olevat 3§:n 1 momentin 9 kohdassa mainitut merenkulkua koskevat asiat siirtyvät tämän lain tullessa voimaan liikenneministeriön käsiteltäviksi.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Pääministeri
Harri Holkeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.