998/1988

Annettu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 1988

Laki luopumiseläkelain 2§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 4 päivänä tammikuuta 1974 annetun luopumiseläkelain 2§:n 4 kohta, sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 1985 annetussa laissa (1087/85), näin kuuluvaksi:

2 §

Eläkkeen saamisen edellytyksenä on:


4) että luopuminen on tapahtunut vuoden 1973 jälkeen, mutta ennen vuotta 1991.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Tätä lakia sovelletaan, jos luopuminen tapahtuu tämän lain voimaantulon jälkeen. Haettaessa eläkettä luopumiseläkelain 17§:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla ehdollisena tätä lakia sovelletaan, jos mainitun lainkohdan mukainen päätös annetaan tämän lain voimaantulon jälkeen sekä eläkettä on haettu ja sanotussa lainkohdassa tarkoitettu asiakirja on allekirjoitettu ennen vuotta 1991.

Hallituksen esitys 77/88
Maa- ja metsätalousvaliok. miet. 11/88
Suuren valiok. miet. 102/88

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.