996/1988

Annettu Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 1988

Suomen Pankin päätös valuuttalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta annetun Suomen Pankin päätöksen muuttamisesta

Suomen Pankki on 13 päivänä joulukuuta 1985 annetun valuuttalain (954/85) ja sen täytäntöönpanosta samana päivänä annetun valtioneuvoston päätöksen (955/85) nojalla

kumonnut 7 luvun 9§:n, sellaisena kuin se on 21 päivänä kesäkuuta 1988 annetussa Suomen Pankin päätöksessä (620/88), ja

muuttanut 3 luvun 9 §:n, 7 luvun otsikon sekä 3§:n 1 ja 2 momentin ja 8 a§:n, 8 luvun 1§:n ja 2§:n 2 momentin, sellaisina kuin ne ovat 21 päivänä kesäkuuta 1988 annetussa Suomen Pankin päätöksessä (620/88), sekä 10 luvun otsikon ja 1§:n, sellaisina kuin ne ovat 2 päivänä syyskuuta 1987 annetussa Suomen Pankin päätöksessä (752/87), seuraavasti:

3 luku

Valuutan kotiuttaminen

9 §

Kotiuttamisvelvollisuus ei koske Suomessa asuvan ulkomailla olevia 7 luvun 3§:n 2 momentissa ja 8 a§:n 2 momentissa mainittuja ulkomaisten sijoitusten tuottoja ja myyntituloja eikä 8 luvun 1 ja 2§:ssä mainittuja rahalaitossaamisia eikä myöskään Suomessa asuvan Suomessa olevia maksuvälineitä, joiden arvo on enintään 10 000 Suomen markkaa.

7 luku

Portfoliosijoitukset

3 §

Ulkomailla julkisesti noteerattujen ulkomaisten arvopapereiden, säästöhenkivakuutusten ja ulkomaille jäävien tavaroiden hankkiminen sekä talletusten tekeminen ulkomaisiin rahalaitoksiin on sallittua yhteensä enintään 300 000 Suomen markan arvosta sijoittajaa kohti Suomen Pankin erikseen antamien määräysten mukaisesti.

Tämän määrän lisäksi 1 momentissa mainittujen sijoitusten tekemiseen saa käyttää tällaisista sijoituksista ulkomaille kertyneitä tai Suomeen kotiutettuja tuottoja tai myyntituloja tai ulkomaisten arvopapereiden myynnistä Suomessa valuuttapankille tai arvopapereiden välittäjälle saatuja myyntituloja.


8 a §

Ulkomailla sijaitsevia asuntoja, asuntojen osa-aikaosuuksia taikka asuin- tai muita kiinteistöjä saa hankkia ulkomailla asuvalta, jos hankintojen kokonaishinta on yhteensä enintään 1 000 000 Suomen markkaa ja hankinnassa noudatetaan Suomen Pankin erikseen antamia määräyksiä.

Tämän määrän lisäksi näiden sijoitusten tekemiseen saa käyttää ulkomaille kertyneitä tai Suomeen kotiutettuja ulkomaisten asuntojen ja kiinteistösijoitusten tuottoja ja myyntituloja samoin kuin edellä tämän luvun 3§:n 2 momentissa mainittuja ulkomaisten sijoitusten tuottoja ja myyntituloja, Suomen Pankin erikseen antamien määräysten mukaisesti.

8 luku

Suomessa asuvan tilit ulkomailla ja vaihdettavat tilit Suomessa

1 §

Ulkomaisissa rahalaitoksissa oleville tileille saa Suomesta siirtää varoja 7 luvun 3§:n 1 momentissa ja 8 a §:n 1 momentissa sekä 8 luvun 2§:n 1 momentissa mainittuihin tarkoituksiin. Lisäksi saa jättää kotiuttamatta tai siirtää Suomesta näille tileille 7 luvun 3§:n 2 momentissa ja 8 a§:n 2 momentissa mainittuja varoja ja varoja enintään 10 000 Suomen markan arvoisina yksittäisinä suorituksina sekä 8 luvun 2§:ssä mainittuihin tarkoituksiin. Varojen siirrossa Suomesta on noudatettava Suomen Pankin erikseen antamia määräyksiä.

Tilivaroja saa käyttää 7 luvun 3§:n 1 momentissa ja 8 a§:n 1 momentissa mainittuihin ulkomaisiin sijoituksiin sekä 8 luvun 2§:n 1 momentissa mainittuihin tarkoituksiin ja muihin valuuttamääräysten mukaan sallittuihin yksittäisiin valuuttatoimiin, jotka ovat enintään 10 000 Suomen markan arvoisia.

2 §

Ulkomailla oleskelun päätyttyä tilivarat voidaan jättää kotiuttamatta käytettäväksi 7 luvussa sallittuihin sijoituksiin taikka 8 luvun 1§:ssä mainittuihin enintään 10 000 Suomen markan arvoisiin yksittäisiin valuuttatoimiin.

10 luku

Termiini- ja optiosopimukset sekä ulkomaisissa tavarapörsseissä tehtävät kaupat

1 §

Valuuttapankin tai ulkomailla asuvan kanssa saa tehdä valuuttamääräysten sallimaan valuuttatoimeen perustuvia termiini-, optio- ja muita vastaavia sopimuksia valuuttakurssi-, korko- ja hintariskien kattamiseksi Suomen Pankin erikseen antamien määräysten mukaisesti.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 1988

SUOMEN PANKKI


Rolf Kullberg Johtokunnan puheenjohtaja


Pentti Uusivirta Johtokunnan jäsen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.