992/1988

Annettu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 1988

Asetus eläketurvakeskuksen ohjesäännön sisältävän asetuksen 4§:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muutetaan 14 päivänä elokuuta 1961 annetun asetuksen joka sisältää eläketurvakeskuksen ohjesäännön 4§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 12 päivänä marraskuuta 1976 annetussa asetuksessa (888/76), näin kuuluvaksi:

4 §

Edustajistoon, jonka puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet sosiaali- ja terveysministeriö määrää, kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi seitsemän työnantajajärjestöjen, seitsemän työntekijäjärjestöjen, kolme maatalousyrittäjien järjestöjen, kaksi muiden yrittäjien järjestöjen ja kolme eläkevakuutusyhtiöiden edustajaa sekä lisäksi yksi avustuskassojen ja yksi eläkesäätiöiden edustaja. Jäsenten nimeämistä varten tulee ministeriön varata kunkin edellä mainitun ryhmän yleisiä taloudellisia etuja valvoville edustavimmille järjestöille, mikäli sellaisia on, tilaisuus tehdä ehdotuksensa asianomaisen ryhmän edustajiksi.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1988.

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.