980/1988

Annettu Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 1988

Asetus tasa-arvovaltuutetusta ja tasa-arvolautakunnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan tasa-arvovaltuutetusta ja tasa-arvolautakunnasta 17 päivänä lokakuuta 1986 annetun asetuksen (739/86) 3§, 4§:n 2 momentti ja 6§, sellaisina kuin niistä ovat 3§ ja 4§:n 2 momentti 18 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (1040/87), näin kuuluviksi:

3 §

Tasa-arvovaltuutetun toimistossa voi tasa-arvovaltuutetun ja toimistopäällikön virkojen lisäksi olla ylitarkastajan, esittelijän, erikoistutkijan, suunnittelijan, toimistosihteerin ja toimistovirkailijan virkoja sekä muita virkoja. Lisäksi toimistossa voi olla tilapäisiä virkamiehiä ja työsopimussuhteista henkilökuntaa.

4 §

Kelpoisuusvaatimuksena muihin tasa-arvovaltuutetun toimiston virkoihin on:

1) toimistopäällikön virkaan oikeustieteen kandidaatin tutkinto;

2) ylitarkastajan ja erikoistutkijan virkoihin niihin soveltuva ylempi korkeakoulututkinto;

3) esittelijän virkaan oikeustieteen kandidaatin tutkinto; sekä

4) muihin virkoihin niihin soveltuva koulutus.

6 §

Tasa-arvovaltuutettu ratkaisee asiat esittelystä. Tasa-arvovaltuutetun toimiston esittelijöinä toimivat toimistopäällikkö, ylitarkastajat, erikoistutkijat, suunnittelijat ja esittelijät.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1988.

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.