970/1988

Annettu Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 1988

Liikenneministeriön päätös ajoneuvojen katsastuksesta ja rekisteröinnistä annetun asetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenneministeriö on

muuttanut ajoneuvojen katsastuksesta ja rekisteröinnistä annetun asetuksen soveltamisesta 21 päivänä kesäkuuta 1982 annetun liikenneministeriön päätöksen (458/82) 1§:n 2 momentin, 2 luvun otsikon, 3§:n, 4§:n, 14§:n 1 momentin e kohdan, sekä

lisännyt 1§:n 1 momenttiin uuden j kohdan, jolloin nykyiset j ja k kohdat siirtyvät k ja l kohdiksi, päätökseen uuden 7 a§:n ja 12 §:ään päätöksestä 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetulla päätöksellä (401/87) poistetun 1 momentin tilalle uuden 1 momentin seuraavasti:

1 §
Ajoneuvorekisterin tiedot

1. Ajoneuvosta on rekisteriin merkittävä:


j) maahantuontikatsastuksen nojalla rekisteriin merkittävästä ajoneuvosta maahantuojan nimi;


2. Kun ajoneuvo rekisteröidään vaatimatta rekisteröintikatsastusta, on rekisteröintikatsastuksen päivämäärän sijasta rekisteriin merkittävä ensimmäisen katsastuksen päivämääräksi maahantuontikatsastuksen päivämäärä tai, jos tällaista ei ole ajoneuvolle suoritettu, rekisteröintipäivä.


2 Luku

Tyyppikatsastus ja maahantuontikatsastus

3 §

1. Velvollisuus esittää ajoneuvo tyyppikatsastukseen on ajoneuvon valmistajalla tai tämän edustajalla.

2. Velvollisuus esittää ajoneuvo maahantuontikatsastukseen on ajoneuvon sellaisella maahantuojalla, joka ei ole ajoneuvon valmistajan edustaja Suomessa.

3. Maahantuontikatsastukseen ei tarvitse esittää:

a) muuttotavarana tullattua henkilö- tai pakettiautoa, moottoripyörää taikka mopoa, jonka ulkomailta Suomeen muuttava henkilö tuo mukanaan omaa käyttöä varten;

b) ulkomailta perintönä tai testamentilla saatua moottorikäyttöistä ajoneuvoa;

c) tulli- tai muusta valtion järjestämästä huutokaupasta hankittua ajoneuvoa;

d) ulkovallan edustuston tai diplomaattikunnan jäsenen hallinnassa olevaa ajoneuvoa; eikä

e) museoajoneuvoa.

4. Ajoneuvo, jota ei 3 momentin mukaisesti tarvitse esittää maahantuontikatsastukseen, on kuitenkin esitettävä rekisteröintikatsastukseen.

4 §

1. Autorekisterikeskus voi hakemuksesta sallia, ettei tyyppikatsastukseen tarvitse esittää Suomessa valmistettua ajoneuvoa, joka ei ole sarjavalmisteinen.

2. Hakemukseen on liitettävä yksityiskohtainen tekninen erittely ajoneuvosta ja mittapiirros sekä autorekisterikeskuksen mahdollisesti vaatimat muut selvitykset.

7 a §

1. Maahantuontikatsastuksessa on kirjallisesti ilmoitettava ajoneuvon merkki, malli, valmistenumero, teknilliset tiedot ja päämitat sekä muut autorekisterikeskuksen määräämät, 1 ja 2§:ssä tarkoitettujen rekisterimerkintöjen tekemiseksi tarpeelliset tiedot. Ilmoitukseen on liitettävä:

a) ulkomailla rekisterissä olleesta ajoneuvosta rekisteriote;

b) selvitys henkilöauton korin käsittelystä syöpymistä vastaan; sekä

c) sellaiset selvitykset ajoneuvon rakenteiden ja varusteiden määräystenmukaisuudesta, joihin hakija haluaa vedota.

2. Milloin maahantuontikatsastuksessa esitettyjen selvitysten ja katsastustoimipaikan suorittaman tarkastuksen perusteella ei ole perusteltua syytä olettaa ajoneuvon rakenteen ja varusteiden olevan puutteellisia tai niistä annettujen määräysten vastaisia, on ajoneuvo hyväksyttävä merkittäväksi rekisteriin. Jos katsastustoimipaikka ei sille esitettyjen tai käytettävissä olevien selvitysten tai tarkastusvälineiden avulla voi jonkun tai joidenkin rakenteiden tai varusteiden osalta vakuuttua ajoneuvon määräystenmukaisuudesta, voi katsastustoimipaikka edellyttää hakijan toimesta hankittavaksi todistuksen riippumattomassa tutkimuslaitoksessa suoritettavasta ajoneuvon tai sen varusteen hyväksymistestistä tai pyytää ajoneuvon valmistajalta tämän Suomessa olevan edustajan kautta selvityksen määräystenmukaisuudesta edellä sanotuilta osin. Katsastustoimipaikka voi hyväksyä muunkin luotettavan selvityksen ajoneuvon määräystenmukaisuudesta.

12 §
Rekisteröintikatsastus

1. Milloin tyyppikatsastuksesta ja maahantuontikatsastuksesta vapaan ajoneuvon rekisteröintikatsastuksessa esitettyjen selvitysten ja katsastustoimipaikan suorittaman tarkastuksen perusteella ei ole perusteltua syytä olettaa ajoneuvon rakenteen ja varusteiden olevan puutteellisia tai niistä annettujen määräysten vastaisia, on ajoneuvo hyväksyttävä merkittäväksi rekisteriin. Jos katsastustoimipaikka ei sille esitettyjen tai käytettävissä olevien selvitysten tai tarkastusvälineiden avulla voi jonkun tai joidenkin rakenteiden tai varusteiden osalta vakuuttua ajoneuvon määräystenmukaisuudesta, voi katsastustoimipaikka edellyttää hakijan toimesta hankittavaksi todistuksen riippumattomassa tutkimuslaitoksessa suoritettavasta ajoneuvon tai sen varusteen hyväksymistestistä tai pyytää ajoneuvon valmistajalta tämän Suomessa olevan edustajan kautta selvityksen määräystenmukaisuudesta edellä sanotuilta osin. Katsastustoimipaikka voi hyväksyä muunkin luotettavan selvityksen ajoneuvon määräystenmukaisuudesta.


14 §
Muutoskatsastus

1. Muutoksena, joka voi vaikuttaa ajoneuvon liikenneturvallisuuteen on pidettävä:


e) auton pyöräkoon muuttamista tyyppikatsastuksessa todetusta siten, että vanteen nimellishalkaisija poikkeaa alkuperäisestä vähintään 26 mm ja renkaan leveys vähintään 30 mm; jaTämä päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1988.

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 1988

Liikenneministeri
Pekka Vennamo

Toimistopäällikkö, yli-insinööri
Reino Lampinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.