935/1988

Annettu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 1988

Asetus terveyskeskuksessa perittävistä maksuista ja korvauksista annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muutetaan terveyskeskuksessa perittävistä maksuista ja korvauksista 10 päivänä maaliskuuta 1972 annetun asetuksen (206/72) 4§:n 1-3 momentti ja 5§:n 4 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 4§:n 1-3 momentti 18 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (1044/87) ja 5§:n 4 momentti 8 päivänä marraskuuta 1985 annetussa asetuksessa (847/85), näin kuuluviksi:

4 §

Terveyskeskuksen sairaansijalla hoidettavalta potilaalta peritään korvausta ylläpidosta 65 markkaa vuorokaudelta.

Jos sairaanhoidolliselta kannalta on tarkoituksenmukaista, että terveyskeskuksen vuodeosaston kirjoihin otettu potilas on vain joko päivällä (päiväsairaanhoito) tai yöllä (yösairaanhoito) hoidettavana terveyskeskuksen sairaansijalla, peritään häneltä korvausta ylläpidosta 30 markkaa vuorokaudelta.

Jos sairaanhoidolliselta kannalta on tarkoituksenmukaista, että terveyskeskuksen valvotun kotisairaanhoidon kirjoihin otettu potilas on päivällä hoidettavana terveyskeskuksessa, peritään häneltä korvausta ylläpidosta 30 markkaa vuorokaudelta.


5 §

Tässä pykälässä tarkoitettuja maksuja ei peritä alle 17-vuotiaalta potilaalta. Myöskään potilailta, jotka ovat syntyneet vuonna 1958 tai sen jälkeen, ei peritä 1 momentissa ja 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja maksuja, sikäli kuin ne koskevat hampaiston tutkimusta ja ehkäisevää hoitoa. Edellä 2 momentin 2-4 kohdissa tarkoitetuista maksuista peritään vuonna 1958 ja sen jälkeen syntyneiltä potilailta 60 prosenttia.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989, kuitenkin siten, että asetuksen 5§:n 4 momentti tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1989.

Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.