929/1988

Annettu Tampereella 22 päivänä syyskuuta 1988

Työsuojeluhallituksen päätös asbestia sisältävien materiaalien, esineiden ja tuotteiden varoitusmerkinnöistä

Työsuojeluhallitus on 26 päivänä marraskuuta 1987 asbestityöstä annetun valtioneuvoston päätöksen (886/87) 3§:n nojalla, käsiteltyään asian istunnossaan, päättänyt:

1 §

Tässä päätöksessä määrätään asbestia sisältävien tuotteiden varoitusmerkinnöistä.

Asbestia sisältävällä tuotteella tarkoitetaan tässä päätöksessä asbestipitoisia materiaaleja sekä niitä tai asbestia sisältäviä esineitä, tavaroita ja muita tuotteita.

Asbestijätteiden sekä työpaikan, jolla asbestipölystä saattaa aiheutua vaaraa, merkitsemisestä on määrätty asbestityöstä annetussa valtioneuvoston päätöksessä (886/87).

2 §

Asbestia sisältävän tuotteen valmistaja, maahantuoja ja muu luovuttaja on kukin osaltaan vastuussa siitä, että asbestia sisältävät tuotteet on luovutettaessa merkitty tämän päätöksen mukaisesti.

Työnantaja on omalta osaltaan velvollinen varmistamaan, että asbestia sisältävissä tuotteissa on tämän päätöksen edellyttämät merkinnät.

3 §

Asbestia sisältäviin tuotteisiin tai niiden pakkauksiin tulee kiinnittää varoitusetiketti, jonka malli ja sisältö on esitetty tämän päätöksen liitteessä 1.

Jos tuote sisältää krokidoliittia, varoitusetiketissä olevat sanat 'sisältää asbestia' tulee korvata sanoilla 'sisältää krokidoliittia/sinistä asbestia'.

4 §

Varoitusetiketti tulee kiinnittää jokaiseen pienimpään luovutettavaan yksikköön, joka sisältää asbestia.

Jos tuotteen osat sisältävät asbestia, riittää, että merkintä tehdään kyseiseen osaan.

5 §

Varoitusetiketin tulee olla selvästi näkyvä ja pysyvästi kiinnitetty. Varoitusetiketti voidaan myös painaa suoraan asbestia sisältävään tuotteeseen tai sen pakkaukseen.

Jos varoitusmerkintä painetaan suoraan tuotteeseen, riittää painatuksessa yksi väri, joka riittävästi eroaa taustaväristä.

6 §

Jos asbestia sisältävän tuotteen liian pieni koko, tuotteen muoto tai muu vastaava syy tekee mahdottomaksi tuotteen tai sen pakkauksen merkitsemisen, voidaan varoitusetikettiä vastaavat tiedot merkitä tuotteeseen kiinnitettyyn erilliseen lipukkeeseen tai toimittaa ne erillisellä tiedotteella taikka muulla kirjallisella tavalla tuotteen vastaanottajalle.

7 §

Asbestia sisältävään tuotteeseen voidaan varoitusetiketin lisäksi merkitä muita tuotteen turvallisen käytön kannalta tarpeellisia tietoja. Nämä eivät saa kuitenkaan heikentää varoitusetiketin tietosisältöä.

8 §

Työsuojeluhallitus voi myöntää poikkeuksia tämän päätöksen soveltamisesta, jos työntekijän turvallisuus ei siitä vaarannu.

9 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1989.

Tampereella 22 päivänä syyskuuta 1988

Pääjöhtaja
Jaakko Riikonen

Esittelijä
Anna-Liisa Sundquist

Liite 1

Varoitusetiketti

1) on kooltaan vähintään 5 cm (korkeus, H) × 2,5 cm (leveys).

2) on jaettu kahteen osaan siten, että

-yläosaan (h1 = 40 % H) kuuluu valkoinen 'a'-kirjain mustalla pohjalla;

-alaosaan (h2 = 60 % H) kuuluu selvästi luettavissa oleva, valkoinen tai musta vakioteksti 'VAROITUS SISÄLTÄÄ ASBESTIA Asbestia sisältävän pölyn hengittäminen aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa Noudata turvallisuusohjeita'. Tekstin tulee olla punaisella pohjalla.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.