923/1988

Annettu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 1988

Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 9 päivänä helmikuuta 1962 annetun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 8 päivänä elokuuta 1986 annetussa laissa (604/86), näin kuuluvaksi:

1 §

Työntekijälle, joka sen vuoden jälkeen, jona hän on täyttänyt 13 vuotta, työskentelee metsätyössä, uittotyössä, maatila- ja puutarhatalouden eri töissä, maa-, vesi- ja talonrakennustyössä, maanparannustyössä, turveteollisuustyössä, satamatyössä tai kotimaanliikenteen aluksessa taikka, sikäli kuin asetuksella säädetään, muulla sellaisella alalla, jolle lyhytaikaiset työsuhteet ovat luonteenomaisia, on työnantajan kustannettava eläketurva vanhuuden ja työkyvyttömyyden varalta sekä tällaisen työntekijän omaisille perhe-eläketurva tämän lain mukaan. Jos tässä laissa ei toisin säädetä, on soveltuvin osin muutoin voimassa, mitä työntekijäin eläkelain 3§:n 2-4 momentissa, 4§:n 1, 3, 5 ja 6 momentissa, 4 a-4 d, 4 f ja 4 g§:ssä, 5 b§:n 3 ja 4 momentissa, 5 c, 7 a-10 ja 12§:ssä, 13§:n 3 momentissa, 14, 15 a-18 ja 19 a-23§:ssä on säädetty.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Hallituksen esitys 73/88
Sosiaalivaliok. miet. 14/88
Suuren valiok. miet. 96/88

Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.