913/1988

Annettu Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 1988

Liikenneministeriön päätös ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenneministeriö on

kumonnut ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta 8 päivänä helmikuuta 1983 annetun liikenneministeriön päätöksen (150/83) 15 ja 16§:n, näistä 15§:n sellaisena kuin se on 27 päivänä toukokuuta 1986 annetussa päätöksessä (373/86),

muuttanut 55§:n 1 momentin sekä

lisännyt päätökseen uuden 1 a§:n seuraavasti:

1 luku

Määritelmät

1 a §
Maastohenkilöauto

1. Maastohenkilöauton vähintään yhden etu- ja yhden taka-akselin on oltava vetäviä tai kytkettävissä vetoakseleiksi.

2. Maastohenkilöauton tulee täyttää, kun mittaukset suoritetaan auton ollessa kuormittamattomana tasaisella vaakasuoralla alustalla, mahdollisten ulostyöntyvien varusteiden, kuten vinssin ja vetokoukun ollessa irrotettuina ja etupyörien suorassa asennossa sekä rengaspaineen normaali, vähintään neljä seuraavista viidestä ehdosta:

a) lähestymiskulma (approach angle, ISO 612/1978) on vähintään 28°,

b) ylityskulma (ramp angle, ISO 612/1978) on vähintään 14°,

c) jättökulma (departure angle, ISO 612/1978) on vähintään 20°,

d) maavara (ground clearance, ISO 612/1978) akselien välillä on vähintään 200 mm, ja

e) maavara etu- ja taka-akselin kohdalla on vähintään 175 mm.

3 luku

Auto

55 §
Muutokset ja korjaukset

1. Autoon ei ilman katsastustoimipaikan lupaa saa vaihtaa moottoria, joka ei ole siihen alunperin tarkoitettu, eikä moottoriin asentaa ahdinta. Lupaa ei ole myönnettävä, jos uuden tai muutetun moottorin paino tai teho on ilmeisessä epäsuhteessa auton rakenteeseen. Autoa ei tule vaihdetulla tai muutetulla moottorilla hyväksyä liikenteeseen, jollei sen haltija voi joko auton valmistajan tai riippumattoman tutkimuslaitoksen antamalla todistuksella osoittaa, että muutetun auton kaasumaiset ja hiukkaspäästöt eivät ylitä sellaisia päästörajoituksia, jotka edelsivät auton käyttöönottopäivänä voimassa olleita päästörajoituksia. Ajoneuvoasetuksen 18 a-18 c§:n vaatimukset täyttävän auton moottorin saa vaihtaa vain auton valmistajan samaan mallisarjaan tarkoittamaan moottoriin, joka ei eroa alkuperäisestä moottorista asetuksen 11 b§:n 3 momentissa tarkoitetuilta osin.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1988. Päätöksen 15 ja 16§:n kumoaminen tulee kuitenkin otto- tai dieselmoottorilla varustetun henkilöauton, jonka kantavuus on suurempi kuin 760 kg, henkilöauton, joka on muutettu kantavuudeltaan yli 760 kg:n pakettiautosta, maastohenkilöauton, muuttotavarana tullatun henkilöauton, ulkovallan edustuston tai diplomaattikunnan jäsenen hallinassa olevan henkilöauton, pakettiauton, kokonaispainoltaan enintään 3 500 kg:n erikoisauton sekä uutta automallia olevan muun henkilöauton osalta voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990 ja muun henkilöauton osalta 1 päivänä tammikuuta 1992.

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 1988

Liikenneministeri
Pekka Vennamo

Toimistopäällikkö, yli-insinööri
Reino Lampinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.