890/1988

Annettu Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 1988

Asetus yhteistoimintasopimuksia tekevistä valtion virastoista ja laitoksista

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa 1 päivänä heinäkuuta 1988 annetun lain (651/88) 15§:n 3 momentin nojalla:

1 §

Valtion virastoja ja laitoksia, jotka voivat tehdä yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain (651/88) 15§:n 1 momentissa tarkoitetun sopimuksen, ovat kaikki ministeriöt, mukaan lukien valtioneuvoston kanslia, sekä seuraavat virastot ja laitokset:

1) oikeuskanslerinvirasto;

2) korkein oikeus, korkein hallinto-oikeus ja hovioikeudet,

3) lääninhallitukset, väestörekisterikeskus, Helsingin poliisilaitos, keskusrikospoliisi, suojelupoliisi, liikkuva poliisi, poliisiopisto, poliisikoulu ja pelastushallinnon koulutuskeskus;

4) pääesikunta, Lapuan patruunatehdas, Vammaskosken tehdas ja Valtion pukutehdas;

5) valtiokonttori, valtiontalouden tarkastusvirasto, verohallitus, tullihallitus, Suomen rahapaja, tilastokeskus, pankkitarkastusvirasto, taloudellinen suunnittelukeskus, rakennushallitus, Valtionhallinnon kehittämiskeskus, Valtion painatuskeskus, Valtion tietokonekeskus ja Valtion ravitsemiskeskus;

6) valtion audiovisuaalinen keskus, yliopistot ja muut korkeakoulut, kuvataideakatemia, valtion opintotukikeskus, kouluhallitus, näkövammaisten kirjasto, ammattikasvatushallitus, rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos, Suomen Akatemia, kotimaisten kielten tutkimuskeskus, taiteen keskustoimikunta, Suomenlinnan hoitokunta, valtionarkisto, museovirasto, Suomen elokuva-arkisto, valtion elokuvatarkastamo ja Neuvostoliittoinstituutti;

7) maatilahallitus, valtion maatalouskemian laitos, valtion siementarkastuslaitos, valtion maitovalmisteiden tarkastuslaitos, valtion viljavarasto, riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, metsähallitus, maanmittaushallitus, geodeettinen laitos, maatalouden tutkimuskeskus, maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, metsäntutkimuslaitos, valtion eläinlääketieteellinen laitos ja Valtion margariinitehdas;

8) tie- ja vesirakennushallitus, autorekisterikeskus, ilmailuhallitus, ilmatieteen laitos, Telehallintokeskus, rautatiehallitus ja posti- ja telehallitus;

9) merenkulkuhallitus, elinkeinohallitus, kilpailuvirasto, patentti- ja rekisterihallitus, teknillinen tarkastuskeskus, geologian tutkimuskeskus, valtion teknillinen tutkimuskeskus, merentutkimuslaitos, matkailun edistämiskeskus ja valtion hankintakeskus;

10) työsuojeluhallitus, työttömyysturvalautakunta, tarkastuslautakunta, tapaturmavirasto, sosiaalihallitus, lääkintöhallitus, Niuvanniemen sairaala, Vanhan Vaasan sairaala, kansanterveyslaitos, lääkelaboratorio ja säteilyturvakeskus;

11) vesi- ja ympäristöhallitus sekä> asuntohallitus.

2 §

Edellä 1 §:ssä mainitut virastot ja laitokset tekevät sopimuksen omalta osaltaan. Muiden virastojen ja laitosten osalta sopimuksen tekee kysymyksessä olevan hallinnonalan lähin ylempi 1 §:ssä mainittu virasto tai laitos.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1988.

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.